Cytat na dziś

Niedziela 8 Maja 2022 r.

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał [Ap 7,16]

Poniedziałek 9 Maja 2022 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? [Rz 8,31]

Wtorek 10 Maja 2022 r.

Wszystkie moje źródła są w tobie [Ps 87,7]

Środa 11 Maja 2022 r.

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności [J 12,46]

Czwartek 12 Maja 2022 r.

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał [J 13,16]

Piątek 13 Maja 2022 r.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział [J 14,2]

Sobota 14 Maja 2022 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej [J 15,9]