Cytat na dziś

Niedziela 10 Kwietnia 2022 r.

A lud stał i patrzył [Łk 23,35a]

Poniedziałek 11 Kwietnia 2022 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? [Ps 27,1]

Wtorek 12 Kwietnia 2022 r.

W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki [Ps 71,1]

Środa 13 Kwietnia 2022 r.

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa [Ps 69,8]

Czwartek 14 Kwietnia 2022 r.

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi [J 13,14]

Piątek 15 Kwietnia 2022 r.

A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami [Iz 53,12]

Sobota 16 Kwietnia 2022 r.

(...)