Cytat na dziś

Niedziela 13 Marca 2022 r.

Nasza (...) ojczyzna jest w niebie. [Flp 3,20]

Poniedziałek 14 Marca 2022 r.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. [Łk 6,37]

Wtorek 15 Marca 2022 r.

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. [Mt 23,8]

Środa 16 Marca 2022 r.

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. [Mt 20,26]

Czwartek 17 Marca 2022 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.
[Jr 17,5]

Piątek 18 Marca 2022 r.

Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. [Mt 21,42]

Sobota 19 Marca 2022 r.

Potem (Jezus) poszedł z nimi (rodzicami) i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. [Łk 2,51]