Cytat na dziś

Niedziela 20 Marca 2022 r.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. [Ps 103,6]

Poniedziałek 21 Marca 2022 r.

Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. [Ps 43,3]

Wtorek 22 Marca 2022 r.

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. [Ps 25,8]

Środa 23 Marca 2022 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. [Mt 5,17]

Czwartek 24 Marca 2022 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.
[Łk 11,23]

Piątek 25 Marca 2022 r.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. [Łk 1,38]

Sobota 26 Marca 2022 r.

Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. [Oz 6,4]