Cytat na dziś

Niedziela 27 Lutego 2022 r.

Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. [Syr 27,5]

Poniedziałek 28 Lutego 2022 r.

Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
[1P 1,6]

Wtorek 1 Marca 2022 r.

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [1P 1,13]

Środa 2 Marca 2022 r.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! [2Kor 5,20]

Czwartek 3 Marca 2022 r.

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. [Pwt 30,15]

Piątek 4 Marca 2022 r.

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. [Łk 12,40]

Sobota 5 Marca 2022 r.

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. [Ps 86,5]