Cytat na dziś

Niedziela 13 Lutego 2022 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku (...) a od Pana odwraca swe serce. [Jr 17,5]

Poniedziałek 14 Lutego 2022 r.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. [Łk 10,2]

Wtorek 15 Lutego 2022 r.

Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. [Jk 1,12]

Środa 16 Lutego 2022 r.

Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. [Jk 1,19]

Czwartek 17 Lutego 2022 r.

Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego », dobrze czynicie. [Jk 2,8]

Piątek 18 Lutego 2022 r.

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. [Jk 2,26]

Sobota 19 Lutego 2022 r.

Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało, i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. [Jk 3,6]