Słowa Najważniejsze

Sobota 17 grudnia 2022

Czytania »

Magdalena Jóźwik

|

17.12.2022 00:00 GN 49/2022 Otwarte

W nieidealnej rodzinie z elementami patologii przychodzi na świat Jezus

Mt 1, 1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida…
Mt 1,1

Ewangelia z komentarzem. W nieidealnej rodzinie z elementami patologii przychodzi na świat Jezus
Gość Niedzielny

Można na rodowód Jezusa popatrzeć z perspektywy wyjątków, gdyż w dominujących imionach męskich pojawia się pięć kobiet. Można rozpocząć nieco wnikliwszą analizę i pytać, co takiego jest w wymienionych, wręcz posągowych postaciach, że znalazły się w rodowodzie, a – jak wiemy – miały swoje za uszami. Do rodowodu przecież trafili Salomon, Dawid, Juda, choć ich postępowanie bywało różne. Nie brakuje w ich historiach morderstwa, zdrady, wielu lat oczekiwań, niezrozumienia, o co chodzi w Bożym planie wędrowania z miejsca na miejsce. A jednak na końcu zawsze okazuje się, że Bóg wie, co robi. W tej nieidealnej rodzinie, może momentami patologicznej, przychodzi na świat Jezus Chrystus. Bogu nie przeszkadza, że nie było idealnie.

Dziękujemy, że z nami jesteś

To dla nas sygnał, że cenisz rzetelne dziennikarstwo jakościowe. Czytaj, oglądaj i słuchaj nas bez ograniczeń.

W subskrypcji otrzymujesz

 • Nieograniczony dostęp do:
  • wszystkich wydań on-line tygodnika „Gość Niedzielny”
  • wszystkich wydań on-line on-line magazynu „Gość Extra”
  • wszystkich wydań on-line magazynu „Historia Kościoła”
  • wszystkich wydań on-line miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”
  • wszystkich płatnych treści publikowanych w portalu gosc.pl.
 • brak reklam na stronach;
 • Niespodzianki od redakcji.
Masz subskrypcję?
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.