Słowa Najważniejsze

Czwartek 8 grudnia 2022

Czytania »

ks. Tomasz Koryciorz

|

08.12.2022 00:00 Gość Niedzielny 48/2022 Otwarte

Maryjo pokorna, módl się za nami

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Niech mi się stanie według słowa twego.
Łk 1,38

Ewangelia z komentarzem. Maryjo pokorna, módl się za nami
Gość Niedzielny

Od XIII wieku ojcowie dominikanie tymi słowami litanii zwracają się do Maryi: „Najśliczniejsze stworzenie. Wyższa nad pokolenie. Bożych spraw utwierdzenie. Cała czysta jak istnienie. Przyjaźni połączenie. Święta Maryjo, módl się za nami”. Prałaci i kardynałowie mówili o niej: „Strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czyni rzeczy dziwne”. Skąd zadziwiająca moc tych słów i co zadziwia w dzisiejszej Ewangelii? Pokora. Boga i Maryi. Początek i pełnia wszystkiego. Bóg uniża się, aby wejść w historię człowieka. Maryja pokornie przyjmuje słowa anioła, aby włączyć się w historię Boga. I tylko dzięki Niej ukazuje się piękno stworzenia, zbawienia, przebaczenia i przyjaźni. Maryjo pokorna, módl się za nami.

Dziękujemy, że z nami jesteś

To dla nas sygnał, że cenisz rzetelne dziennikarstwo jakościowe. Czytaj, oglądaj i słuchaj nas bez ograniczeń.

W subskrypcji otrzymujesz

 • Nieograniczony dostęp do:
  • wszystkich wydań on-line tygodnika „Gość Niedzielny”
  • wszystkich wydań on-line on-line magazynu „Gość Extra”
  • wszystkich wydań on-line magazynu „Historia Kościoła”
  • wszystkich wydań on-line miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”
  • wszystkich płatnych treści publikowanych w portalu gosc.pl.
 • brak reklam na stronach;
 • Niespodzianki od redakcji.
Masz subskrypcję?
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.