Polska coraz bardziej zadłużona

Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. 2024 r. wyniósł 1.416.918,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc. kdk (+88.822,3 mln zł) - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak podaje MF, zmiana PDP w I kw. 2024 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 90.644,6 mln zł (+7,4 proc.), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 90.934,8 mln zł (+7,5 proc.);

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1.824,4 mln zł (-1,7 proc.), przy spadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 1.964,8 mln zł (-2,0 proc.);

- wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,2 mln zł (+14,9 proc.).

Relacja PDP do PKB na koniec I kwartału 2024 r. wyniosła 41,1 proc., co oznaczało wzrost w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 2,2 pkt. proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2024 r. 1.771.816,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 80.645,7 mln zł (+4,8 proc.) w porównaniu z końcem 2023 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2024 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(FPC) o 10.290,4 mln zł;

- wzrost zadłużenia Funduszu Pomocy (FP) o 1.046,8 mln zł;

- wzrost stanu depozytów na rachunku MF i posiadanych SPW przez fundusze umiejscowione w BGK o 2.349,3 mln zł, co przełożyło spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań;

- spadek zadłużenia Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) związanego z finansowaniem Tarczy Finansowej w wysokości 16.325,0 mln zł w wyniku wykupu obligacji PFR0324.

Relacja długu EDP do PKB na koniec I kwartału 2024 r. wyniosła 51,4 proc., co oznaczało wzrost w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 1,9 pkt. proc.

« 1 »