Nowy numer 09/2024 Archiwum

Papież do Polaków: Przekazujcie młodemu pokoleniu waszą historię

Papież Franciszek zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie nawiązał do zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zachęcił do tego, by przekazywać historię kraju młodemu pokoleniu.

Polskim pielgrzymom obecnym na placu Świętego Piotra Franciszek powiedział: "Za kilka dni obchodzić będziecie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech ta rocznica pobudza Was do wdzięczności wobec Boga".

"Przekazujcie młodemu pokoleniu waszą historię. Z serca wam błogosławię" - dodał papież.

W czasie audiencji Franciszek powiedział: "Pomyślmy i módlmy się za narody, które cierpią z powodu wojny. Nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie i pomyślmy o narodzie palestyńskim i izraelskim. Niech Pan Bóg doprowadzi nas do sprawiedliwego pokoju".

"Jest tyle cierpienia. Cierpią dzieci, cierpią chorzy i ludzie starsi i umiera tylu młodych. Wojna jest zawsze porażką, nie zapominajmy, zawsze jest porażką" - dodał.

Papież do Polaków: Nie zapominajcie o potędze modlitwy

Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty mówił o skarbie, jakim jest wiara, a także o tym, że trzeba ją nieść światu. Kontynuując cykl o pasji głoszenia Ewangelii, papież ukazał dziś postać Służebnicy Bożej Madeleine Delbrêl.

Franciszek przypomniał, że ta żyjąca w XX wieku Francuzka dorastała w środowisku agnostycznym, a  spotkała Boga w wieku dwudziestu lat pod wpływem świadectwa wierzących przyjaciół. Była  pracownicą społeczną, pisarką i mistyczką, mieszkającą przez ponad trzydzieści lat na ubogich robotniczych przedmieściach Paryża. „Radość wiary doprowadziła ją do dojrzałego wyboru życia całkowicie oddanego Bogu, w sercu Kościoła i w sercu świata” – podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że dała się ona porwać wołaniu ubogich i niewierzących, odczytując je jako wyzwanie do rozbudzenia w Kościele pragnienia misyjnego. „Odczuwała, że Żywy Bóg Ewangelii powinien spalać nas wewnętrznie, dopóki nie zaniesiemy Jego imienia tym, którzy Go jeszcze nie znaleźli” – powiedział papież.

Franciszek zaznaczył, że Madeleine Delbrêl uczy nas także, iż ewangelizując stajemy się ewangelizowani.. „Tego wszystkiego doświadczyła w swoim życiu, mieszkając przez wiele lat w dzielnicy robotniczej przesiąkniętej ideologią marksistowską. Tam się przekonała, że środowiska ateistyczne lub zsekularyzowane są miejscami, w których właśnie musi walczyć, chrześcijanin może umocnić wiarę, którą obdarzył go  Jezus Chrystus” – podkreślił Ojciec Święty.

Papież zachęcił, aby dostrzec, że my także uczymy się, iż w każdej sytuacji i okolicznościach osobistych lub społecznych naszego życia „Pan jest obecny i wzywa nas do przebywania w naszym czasie, do dzielenia życia innych, do włączania się w radości i smutki świata. Uczy nas zwłaszcza, że także środowiska zsekularyzowane są pomocne w nawróceniu, ponieważ kontakty z niewierzącymi prowokują wierzącego do ciągłej rewizji swojego sposobu wierzenia i do odkrycia na nowo wiary w jej istotności” – stwierdził.  
„Niech Madeleine Delbrêl nauczy nas żyć tą wiarą w ruchu, tak ją nazwijmy, tą wiarą jest owocna, gdzie każdy akt wiary dokonuje aktu miłosierdzia w głoszeniu Ewangelii” powiedział Franciszek na zakończenie swojej katechezy.

 
 
« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama