Nowy numer 08/2024 Archiwum

Wybory po wyborach

„Chrześcijanie mieszkają w świecie, jednak nie są ze świata; przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba”.

Czy zgadną Państwo, kto wypowiedział poniższe słowa? „Romuald Traugutt jest dla nas przykładem Polaka, który za powinność swoją uważał nieoszczędzanie siebie tam, gdzie inni wszystko poświęcili. Polaka, który zdawał sobie sprawę z tego, że kto chce wiele uczynić dla swojej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi z Bogiem współdziałać…”. I dalej w tym samym kontekście: „Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno… Zachowanie godności to życie zgodne z sumieniem. To budzenie i kształtowanie w sobie sumienia prawego”.

Nie kto inny, jak błogosławiony ks. Popiełuszko jest autorem przytoczonej homilii, wygłoszonej w 1984 roku. Lubię wracać do tego tekstu, w którym ksiądz Jerzy wyraźnie łączy wiarę ze służbą Polsce. Wiele razy powtarzał zresztą, że autentyczne życie religijne ściśle łączy się z właściwie rozumianą postawą patriotyczną, z odnoszeniem się do zasad wiary, także w sferze społecznej i politycznej. Po 39 latach od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego (19 października przypada rocznica) widać, jak bardzo jego nauczanie jest aktualne.

Jakby mówił do nas tu i teraz, w rzeczywistości powyborczej. Ludzie wiary powinni bowiem monitorować scenę polityczną pod kątem realizacji postulatów światopoglądowych. Zadaniem katolików jest także wywieranie presji oddolnej na rządzących i opozycję. Aby politycy liczyli się z elektoratem katolickim, muszą, metaforycznie mówiąc, czuć jego oddech na plecach; muszą wiedzieć, że w zachowaniach wyborczych katolików nie ma automatyzmu, że są one wyborem dokonanym po analizie realizacji programów. Tak jak uczył bł. ks. Popiełuszko, nie wolno nam dystansować się od życia publicznego, a więc też politycznego. W starożytnym „Liście do Diogneta” jest trafne określenie, że „chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem, mieszkają w świecie, jednak nie są ze świata; przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba”. Jako chrześcijanie mamy czynić sobie ziemię poddaną i przemieniać ten świat na lepsze, gdzie tylko jestto możliwe.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy