Nowy numer 49/2023 Archiwum

Kim są „bracia” Jezusa?

„Bracia” Jezusa to jego kuzynostwo lub członkowie dalszej rodziny. Dla Żydów mieszkających w Palestynie słowo „brat” oznaczało wiele form pokrewieństwa.

Przywołany fragment Dziejów Apostolskich nie jest jedynym, w którym wspomina się o braciach Jezusa. Określenie to znajdujemy zarówno na kartach Ewangelii, jak i w innych pismach Nowego Testamentu. U Mateusza, Marka i Łukasza czytamy, że Matka i bracia Jezusa chcieli się z Nim spotkać, lecz nie mogli tego uczynić z powodu tłumu (por. Mt 12,46n; Mk 3,31n; Łk 8,19n). Podobnie ewangelista Jan wspomina, że po uroczystościach weselnych w Kanie Galilejskiej Jezus, „Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni” (J 2,12). Także Paweł w Liście do Galatów, wspominając o swoim pierwszym spotkaniu z apostołami w Jerozolimie, wymienia wśród nich Jakuba, „brata Pańskiego” (Ga 1,19), a w Pierwszym Liście do Koryntian pisze o „braciach Pańskich” (1 Kor 9,5). Warto dodać, że w Ewangelii Mateusza i Marka znajdujemy także wzmiankę mówiącą o „siostrach Jezusa” (Mt 13,56; Mk 3,32).

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy