Nowy numer 5/2023 Archiwum

Świat jest też domem Boga

O udziale człowieka w tworzeniu świata przez Boga, miejscu ekologii integralnej w duchowym nawróceniu i o wysiłkach Kościoła katolickiego ponoszonych dla ochrony stworzenia mówi o. prof. Joshtroom Isaac Kureethadam SDB.

Bogumił Łoziński: Brał Ojciec udział w konferencji z cyklu „Creatio Continua”, co można tłumaczyć jako współpraca człowieka z Bogiem w nieustannym stwarzaniu świata. Czy taki proces ma miejsce obecnie?

O. Joshtroom Isaac Kureethadam:
Tytuł konferencji zwraca uwagę, że świat jest stworzeniem Pana Boga, czymś uświęconym. Po drugie, podążając za myślą Tomasza z Akwinu, akt stworzenia trwa nadal, Bóg przez cały czas go podtrzymuje. Czymś unikatowym dla chrześcijańskiej tradycji jest to, że ten nieustanny akt stwarzania jest powierzony trosce ludzi i przez to my, jako chrześcijanie, też jesteśmy współtworzącymi. Jednak nie wypełniamy dobrze tego obowiązku bycia strażnikami stworzenia. Dlatego mamy kryzys ekologiczny, klimatyczny czy kryzys bioróżnorodności.

A czy nie jest gorzej – nie tylko przestaliśmy troszczyć się o świat, ale swoimi zachowaniami go niszczymy?

Rzeczywiście tak jest. Odeszliśmy od powierzonego nam zadania, które jest wyrażone w Księdze Rodzaju, gdy Bóg przykazuje Adamowi, aby doglądał i uprawiał ogród Eden, w którym został umieszczony. My ten ogród po prostu niszczymy. W tym kontekście Jan Paweł II w 2001 r. powiedział o grzechu ekologicznym, który popełniamy, gdy postępujemy wbrew Bożemu planowi. W Ewangelii św. Jana Jezus mówi, że przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości, więc gdy działamy wbrew temu Bożemu zamiarowi, to można powiedzieć, że popełniamy grzech ekologiczny.

Ekologia jest przedmiotem refleksji teologicznej?

Odpowiedzią na grzech ekologiczny jest ekologiczne nawrócenie w dwóch wymiarach. W pierwszym musimy zdać sobie sprawę z tego, jakie jest nasze spojrzenie na świat naturalny. W teologicznym ujęciu nie jest on tylko naturą – jak traktują go naukowcy – czy tylko środowiskiem – jak uważają aktywiści ekologiczni. Dla nas to Boże stworzenie. Ziemia nie jest tylko naszym domem, Ziemia jest także Bożym domem. W rozdziale pierwszym Ewangelii św. Jana czytamy, że w momencie wcielenia – tłumacząc dosłownie – Bóg rozbił swój namiot na ziemi. A w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Duch Boży unosił się nad wodami, więc wszystko zaczęło się od działania Ducha Świętego. Natomiast w Księdze Mądrości jest napisane, że Duch Boży wypełnia świat. Dziś potrzebne jest ukazanie tej teologii stworzenia, która odsłania wizję świata jako Bożego stworzenia. Drugim wymiarem teologicznego nawrócenia jest działanie, czyli zmiana naszego postępowania, stylu życia, w taki sposób, żeby nie niszczyć tego Bożego stworzenia. W tym kontekście papież Franciszek uruchomił dzieło, które nazywa się Platformą Działania Laudato Si’. Uwzględnia ona wszystkich: rodziny, szkoły, uniwersytety, biznesy, zakony, parafie, aby każdy mógł działać w tych komórkach Bożego stworzenia w duchu ekologii integralnej. W teologii tej chodzi o to, że nasze, katolickie podejście nie polega tylko na oszczędzaniu zasobów, zakręcaniu kranu, gaszeniu światła, oszczędzaniu energii, ale przede wszystkim na robieniu tego z miłości do Boga i do Jego stworzenia, a także z miłości do naszych bliźnich, szczególnie ubogich, którzy na przykład w Afryce ponoszą największe konsekwencje kryzysu ekologicznego.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Bogumił Łoziński

Zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu „Polska”.
Pracował m.in. w Katolickiej Agencji Informacyjnej jako szef działu krajowego, oraz w „Dzienniku” jako dziennikarz i publicysta. Wyróżniony Medalem Pamiątkowym Prymasa Polski (2006) oraz tytułem Mecenas Polskiej Ekologii w X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” (2009). Ma na swoim koncie dziesiątki wywiadów z polskimi hierarchami, a także z kard. Josephem Ratzingerem (2004) i prof. Leszkiem Kołakowskim (2008). Autor publikacji książkowych, m.in. bestelleru „Leksykon zakonów w Polsce”. Hobby: piłka nożna, lekkoatletyka, żeglarstwo. Jego obszar specjalizacji to tematyka religijna, światopoglądowa i historyczna, a także społeczno-polityczna i ekologiczna.

Kontakt:
bogumil.lozinski@gosc.pl
Więcej artykułów Bogumiła Łozińskiego

 

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się