Nowy numer 5/2023 Archiwum

Ks. Leszek Kryża laureatem specjalnej Nagrody Totus Tuus

- Polacy przeżywają obecnie lekcję otwartości na drugiego człowieka i odkrywania bogactwa Kościoła - uważa ks. Leszek Kryża TChr, uhonorowany Nagrodą Specjalną Totus Tuus.

Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu wręczono 15 października podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody przyznawane są tradycyjnie z okazji Dnia Papieskiego, który w tym roku obchodzony jest 16 października pod hasłem: "Blask Prawdy”. Nagrody przyznaje co roku Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z okazji Dnia Papieskiego.

Nagroda Specjalna Totus Tuus za rok 2022 została przyznana ks. Kryży za "wieloletnią, pełną nadziei, poświęcenia i kreatywności misję pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczoną z pokorą oraz ewangeliczną radością w czasach pokoju oraz w warunkach wojny". Ksiądz Kryża od ponad 10 lat pracuje jako dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, odbywając liczne podróże na tereny krajów byłego ZSRR i organizując pomoc dla tamtejszych wiernych. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP czy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odbierając nagrodę z rąk abp. Salvatore Pennacchia, ks. Kryża podkreślił, że nagrodę tę traktuje jako nagrodę zbiorową dla tych wszystkich, z którymi razem może coś dobrego robić. - Bez nich nie dałbym rady - powiedział. Jak zaznaczył, szczególnie chyli czoła przed tymi, którzy teraz za wschodnią granicą wcielają w życie idee solidarności. Zdaniem laureata, proces integracji uchodźców z Ukrainy przebiega bardzo dobrze, zaś polscy katolicy powinni przybliżać sobie nawzajem duchowość i obrzędowość innych chrześcijan. - Wspólnocie Kościoła rzymskokatolickiego w niczym to nie zaszkodzi, przeciwnie - może go tylko wzbogacić - uważa duchowny. Zaznacza też, że Nagrodę Totus traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich, którzy włączyli się w prace kierowanego przez niego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP.

Podczas gali wystąpili m.in. Andrzej Lampert, Olga Szomańska, Janek Traczyk i Basia Giewont. Zaprezentowano również sylwetki kilku stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy rokrocznie zbiórka na potrzeby fundacji.

W uroczystości transmitowanej w Programie 2 TVP uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, prymas Polski abp Wojciech Polak i sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Nagrodami Totus Tuus honorowane są osoby i instytucje, które inspirując się nauczaniem św. Jana Pawła II, szczególnie przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości. Totusy przyznawane są w czterech kategoriach: osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promocja godności człowieka, propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II oraz Totus Tuus medialny im. bp. Jana Chrapka.

W kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskie" Nagroda Totus Tuus za rok 2022 została przyznana Stanisławowi Leszczyńskiemu za niezliczone momenty obcowania z pięknem w czystej postaci, promocję muzyki polskiej, prezentacji jej piękna i wartości w świecie.

Stanisław Leszczyński jest teoretykiem muzyki, krytykiem, publicystą, menadżerem i pedagogiem. W latach 1979-81 był szefem działu muzyki klasycznej w Przedsiębiorstwie Państwowym Polskie Nagrania, a w latach 1988-1991 - konsultantem programowym Filharmonii Narodowej. Był również dyrektorem Nagrań Muzycznych Polskiego Radia od 1991 do 1994 r. Jest współtwórcą i pierwszym dyrektorem Studia Koncertowego S-1 Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

- Jestem zaskoczony, zaszczycony i zobowiązany - powiedział S. Leszczyński, odbierając nagrodę. Jak podkreślił, jest to nagroda dla tej pięknej damy, jaką jest muzyka artystyczna.

Nagroda Totus Tuus za rok 2022 w kategorii "Promocja godności człowieka” została przyznana Fundacji "Gajusz" za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji.

Fundacja "Gajusz" każdego roku wspiera ok. 1000 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Fundacja m.in. zapewnia pomoc psychologiczną na pediatrycznych oddziałach onkologicznych, prowadzi hospicjum domowe, a także hospicjum stacjonarne i perinatalne oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny i Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie.

Nagrodę odebrała Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, prezes zarządu fundacji, która przypomniała o ponad 170 osobach pracujących w fundacji i ok. tysiącu małych podopiecznych. Jak podkreśliła, odpowiedź na pytanie, czym jest godność "Gajuszątek" brzmi: jest to miłość.

Nagroda Totus Tuus za rok 2022 w kategorii "Totus Tuus medialny im. bp. Jana Chrapka" została przyznana "Przewodnikowi Katolickiemu" za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii. "Przewodnik Katolicki" to najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny, powołany pod koniec XIX w. przez bp. Floriana Stablewskiego. Koncentruje się na sprawach dotyczących wiary, a także życia Kościoła lokalnego i powszechnego.

Nagroda Totus Tuus za rok 2022 w kategorii "Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II" została przyznana inicjatywie krakowskiego środowiska akademickiego pn. Dni Jana Pawła II - za podjęcie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II,  jego utrwalanie oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli. Celem Dni Jana Pawła II jest upamiętnienie osoby św. Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Najnowsze