GN 3/2021 Archiwum

Dokument o wystąpieniach z Kościoła

Białystok. Biskupi obradujący w Białymstoku na 345. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Pol-ski przyjęli dokument o zasadach postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła.

Jest on zastosowaniem do polskich warunków postanowień Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych z roku 2006. Zachęca się w nim wiernych do trwania we wspólnocie Kościoła. – Jest w nim także apel do chcących opuścić Kościół, by tego zaniechali. Respektuje się jednak ich wybór oraz uznaje ich prawo do własnej drogi – poinformował bp Budzik.

W dokumencie opisane są warunki, by wystąpienie z Kościoła zostało uznane za formalny akt. Może to uczynić człowiek pełnoletni; powinien swoją decyzję przedstawić na piśmie proboszczowi, osobiście, a nie drogą korespondencyjną. Ponadto potrzebna jest obecność dwóch pełnoletnich świadków. Żadnych kościelnych skutków nie wywołuje oświadczenie złożone przed urzędnikiem cywilnym lub przesłane drogą pocztową czy elektroniczną.

Zadaniem proboszcza jest nie tylko „załatwienie” sprawy, ale duszpasterska rozmowa, której celem jest powstrzymanie człowieka przed opuszczeniem wspólnoty. Proboszcz powinien uświadomić osoby noszące się z zamiarem wystąpienia z Kościoła, że zgodnie z prawem kanonicznym ściągają na siebie ekskomunikę. Dokument przypomina, że wystąpienie z Kościoła oznacza niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów, zakaz udziału w obrzędach kultu religijnego, wykonywania funkcji w Kościele, m.in. ojca chrzestnego, świadka bierzmowania lub świadka zawarcia sakramentu małżeństwa. Człowiek, który wystąpił

z Kościoła nie może należeć do stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Jest też pozbawiony katolickiego pogrzebu. Aktu chrztu nie da się wykreślić z historii życia człowieka, dlatego informacja o tym sakramencie pozostaje w księdze chrztu. Na marginesie księgi zostanie jednak odnotowany fakt wystąpienia danej osoby z Kościoła. W końcowej części dokumentu znajduje się informacja o możliwości powrotu na łono Kościoła. Decyzja taka należy do biskupa diecezjalnego, który może zdjąć ekskomunikę. W niebezpieczeństwie śmierci odstępcy mogą być udzielone sakramenty, oczywiście jeśli on sam o nie prosi i okazuje postawę nawrócenia. Dokument kończy się apelem do wierzących, by pogłębiali więź z Kościołem. Wzywa także do modlitwy za tych, którzy się oddalili od wspólnoty Kościoła.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama