Nowy numer 49/2023 Archiwum

Jest pierwszy Szef Służby Zagranicznej

W środę wchodzi w życie ustawa o Służbie Zagranicznej, która wprowadza m.in. funkcję Szefa Służby Zagranicznej; jako pierwszy obejmie ją dyplomata, obecny ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki - poinformował w środę na Twitterze resort spraw zagranicznych.

Arkady Rzegocki podziękował za zaufanie i powołanie do pełnienia nowej funkcji. "Dziękuję ministrowi Zbigniewowi Rauowi za zaufanie i powołanie do pełnienia nowej misji. Zobowiązuję się, że nie ustanę w wysiłkach na rzecz budowania profesjonalnej i nowoczesnej służby zagranicznej na miarę XXI wieku. Dyplomacji polskiej racji stanu" - napisał w środę na Twitterze.

Według informacji PAP Rzegocki do końca czerwca będzie pełnił jeszcze funkcję ambasadora RP w Wielkiej Brytanii.

Arkady Rzegocki jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem zajmującym się polską i angielską myślą polityczną, pojęciem racji stanu, a także zagadnieniem soft power. Studiował m.in. na University College Dublin, prowadził badania m.in. w Denver, Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Florencji, pracował jako Visiting Scholar w Sidney Sussex College na Uniwersytecie w Cambridge.

W latach 2011-2016 był profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, a od sierpnia 2016 r. pełni funkcję ambasadora RP w Wielkiej Brytanii. Arkady Rzegocki był również pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, który działał od 2011 r. W 2014 r. został członkiem Rady Miasta Krakowa, gdzie przewodniczył Komisji Innowacji i Funduszy Europejskich.

Arkady Rzegocki był członkiem wielu organizacji akademickich i obywatelskich, między innymi EpsNet, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Ośrodka Myśli Politycznej oraz Klubu Jagiellońskiego.

Jak podano w komunikacie MSZ, Arkady Rzegocki posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Ma trzy córki, jego żona dr Jolanta Rzegocka, jest filologiem języka angielskiego i historykiem teatru.

Według ustawy, stanowisko Szefa Służby Zagranicznej ma być odrębne od Dyrektora Generalnego MSZ, które to obecnie funkcjonuje w resorcie dyplomacji; pełni je aktualnie Maciej Karasiński.

Szef SZ miałby, zgodnie z ustawą, w sposób całościowy kierować służbą zagraniczną, organizować szkolenia, wskazywać kryteria oceny członków służby zagranicznej. Minister spraw zagranicznych ma kierować procesem zarządzania zasobami ludzkimi, nadawać stopnie dyplomatyczne, kierować Akademią Dyplomatyczną oraz przygotowywać projekty aktów normatywnych dotyczących służby zagranicznej. Do jego zadań będzie należało również monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia członków korpusu służby zagranicznej.

Ustawa o służbie zagranicznej zakłada oprócz utworzenia odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Najwyższym stopniem będzie minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ustawa przewiduje też zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Instytutowi Pamięci Narodowej. Ponadto stanowi, że dyplomata może być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta; sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów-specjalnych.

Ustawa wprowadza nową kategorię pracownika zagranicznego, która umożliwia zatrudnienie na placówce osoby znajdującej się dotychczas poza służbą zagraniczną. Pracownicy zagraniczni nie będą musieli ukończyć prowadzonej przez Akademię Dyplomatyczną aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Jednak, aby zostać zawodowymi dyplomatami i uzyskać pierwszy stopień dyplomatyczny pracownik służby zagranicznej po trzech latach doświadczenia będzie musiał ukończyć seminarium dyplomatyczno-konsularne i zdać egzamin.

W środę wchodzi w życie również nowelizacja ustawy, która wprowadza m.in. definicję rodziny i rozszerza ochronę kobiet w ciąży.

Zgodnie z nowelą nieobecność z tytułu choroby przypadającej w czasie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, trwająca nieprzerwanie nie dłużej niż 182 dni w okresie każdego roku kalendarzowego, nie stanowi czasowej niemożności wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

W noweli znalazła się też definicja "członka rodziny" pracownika służby zagranicznej, są to: małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, przysposobione oraz inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych w wieku do 18 lat, bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków, a także osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji, wymagające stałej opieki członka służby zagranicznej.

Nowelizacja przewiduje zachowanie do czasu zakończenia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej prawa do otrzymania dodatku cywilnego, w przypadku gdy pracownik służby zagranicznej w dniu wejścia w życie ustawy otrzymuje dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Rozszerzony zostanie zakres dokumentów, które resort spraw zagranicznych przekaże do IPN. Dodatkowe dokumenty będą obejmować także akta pracowników służby zagranicznej wytworzone lub gromadzone do 31 grudnia 1990 r. oraz dokumenty osobowe, które zostały wytworzone do 31 grudnia 1990 r.

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama