Nowy numer 30/2021 Archiwum

Nowe wezwania litanii

Przed rokiem papież Franciszek dopisał do Litanii Loretańskiej trzy nowe wezwania.

W czerwcu ubiegłego roku Ojciec Święty polecił Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dopisanie do formularza Litanii Loretańskiej trzech nowych wezwań: Mater misericordiae, Mater spei i Solacium migrantium.

„Niezliczone są tytuły i wezwania, które pobożność chrześcijańska w ciągu dziejów zastrzegła dla Dziewicy Maryi, będącej uprzywilejowaną i pewną drogą do spotkania z Chrystusem” – czytaliśmy w podpisanym przez kard. Roberta Saraha liście, wy​​słanym 20 czerwca 2020 r. do przewodniczących Konferencji Episkopatów. „Również w dzisiejszych czasach, naznaczonych niepewnością i zagubieniem, lud Boży wyczuwa potrzebę pobożnego, pełnego miłości i nadziei zwrócenia się ku Niej”.

Kongregacja postanowiła, że wezwanie Mater misericordiae zostanie umieszczone po Mater Ecclesiae, Mater spei po Mater divinae gratiae, a Solacium migrantium po Refugium peccatorum.

Co ciekawe, pierwsze wezwanie znane już było nad Wisłą, a Polacy od lat modlili się w litanii do „Matki miłosierdzia”.

W sierpniu 2020 roku Konferencja Episkopatu Polski na swym 386. zebraniu plenarnym zatwierdziła polskie tłumaczenie nowych wezwań. Brzmią one kolejno „Matko miłosierdzia” (odmawia się je po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). Biskupi zaznaczyli, że wezwanie „Matko miłosierdzia”, które dotąd odmawialiśmy po wezwaniu „Matko łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu.

– Wyrażenie migrantes posiada trzy znaczenia: ci, którzy wędrują (także w poszukiwaniu lepszego losu, a więc migranci we współczesnym rozumieniu); ci, którzy się wyprowadzają; przesiedleni; a z tych trzech najlepiej w całość wkomponowuje się to pierwsze – wyjaśniał biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Nowe brzmienie litanii obowiązuje od 28 sierpnia 2020 r., a popularna modlitwa maryjna ma teraz 55 wezwań.•

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, {body:brb}zmiłuj się nad nami.{/body:brb} Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, {body:brb}módl się za nami.{/body:brb} Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko miłosierdzia, Matko łaski Bożej, Matko nadziei, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, Zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności, Różo duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, Domie złoty, Arko przymierza, Bramo niebieska, Gwiazdo zaranna, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pociecho migrantów, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów,  Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo wszystkich Świętych, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Królowo wniebowzięta, Królowo Różańca świętego, Królowo rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, {body:brb}przepuść nam, Panie.{/body:brb} Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, {body:brb}wysłuchaj nas, Panie.{/body:brb} Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, {body:brb}zmiłuj się nad nami.{/body:brb} Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.   Módlmy się Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień, i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Marcin Jakimowicz

Dziennikarz działu „Kościół”

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim. Po studiach pracował jako korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej i redaktor Wydawnictwa Księgarnia św. Jacka. Od roku 2004 dziennikarz działu „Kościół” w tygodniku „Gość Niedzielny”. W 1998 roku opublikował książkę „Radykalni” – wywiady z Tomaszem Budzyńskim, Darkiem Malejonkiem, Piotrem Żyżelewiczem i Grzegorzem Wacławem. Wywiady z tymi znanymi muzykami rockowymi, którzy przeżyli nawrócenie i publicznie przyznają się do wiary katolickiej, stały się rychło bestsellerem. Wydał też m.in.: „Dziennik pisany mocą”, „Pełne zanurzenie”, „Antywirus”, „Wyjście awaryjne”, „Pan Bóg? Uwielbiam!”, „Jak poruszyć niebo? 44 konkretne wskazówki”. Jego obszar specjalizacji to religia oraz muzyka. Jest ekspertem w dziedzinie muzycznej sceny chrześcijan.

Czytaj artykuły Marcina Jakimowicza


Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zobacz także