Nowy numer 49/2023 Archiwum

Nowy list apostolski papieża Franciszka

„Obecna rocznica stanowi wezwanie do umiłowania tego, co miłował Hieronim, do ponownego odkrycia jego pism i do tego, by dać się poruszyć wpływem duchowości, którą można opisać w jej najistotniejszym rdzeniu jako niespokojne i pełne pasji pragnienie pełniejszego poznania Boga Objawienia” - napisał Papież Franciszek w Liście Apostolskim "Scripturae Sacrae affectus". Jest on związany z XVI stuleciem śmierci tego wielkiego tłumacza i popularyzatora Pisma Świętego, doktora Kościoła.

Franciszek wskazuje na wielką aktualność św. Hieronima jako tłumacza i komentatora Pisma Świętego, którego rolę na przestrzeni wieków podkreślał Kościół i kolejni papieże. Kreśli dzieje życia świętego, łączącego praktykowanie ascezy i życie mnisze z zaangażowaniem w przekład całego Starego Testamentu na język łaciński i z pracą intelektualną.

Ojciec Święty podkreśla, że Hieronim podejmował swój wysiłek we wspólnocie i w służbie dla wspólnoty. Wskazuje, że w ten sposób jest on wzorcem synodalności również dla naszych czasów. Przypomina, że był on także przewodnikiem duchowym, a „ostatnie lata życia spędził na osobistej i wspólnotowej lekturze Pisma Świętego, na kontemplacji, w służbie braciom poprzez swoje dzieła”.

Mówiąc o osobowości św. Hieronima papież wskazuje na połączenie całkowitego oddania się Bogu i ascezy z wytrwałym studiowaniem ukierunkowanym wyłącznie na coraz pełniejsze rozumienie tajemnicy Boga. To świadectwo jest dziś proponowane jako wzór - zaznacza.

Nowy list apostolski papieża Franciszka

Podkreślając umiłowanie przez Hieronima Pisma Świętego Franciszek zachęcił do odkrycia na nowo wkładu Starego Testamentu. Natomiast przypominając jego porywczy charakter zaznaczył, że „Hieronim jest wzorcem nieustępliwego świadectwa prawdy, które sięga po surowość wyrzutów, by doprowadzić do nawrócenia. W intensywności wyrażeń i obrazów przejawia się odwaga sługi, który nie chce się przypodobać ludziom, ale wyłącznie swojemu Panu”.

Ojciec Święty podkreśla, że namiętna miłość św. Hieronima do Pisma Świętego przepojona jest posłuszeństwem. Przede wszystkim wobec Boga…a w konsekwencji posłuszeństwa również wobec tych, którzy w Kościele reprezentują żywą tradycję interpretacji orędzia objawionego. Wymaga to czynnego zaangażowania w osobiste poszukiwanie.

Papież podkreśla także znaczenie doskonalenia badań biblijnych oraz promocję wiedzy biblijnej nie tylko wśród kapłanów i katechetów, ale także wszystkich chrześcijan, aby byli zdolni do przekazywani swoim dzieciom słowa Bożego, z całym jego pięknem.

Franciszek przypomina znaczenie tłumaczenia Pisma Świętego na język łaciński – Wulgaty a także wskazuje na znaczenie dzieła translatorskiego, stanowiącego ubogacenie dla całego Kościoła. „Biblia musi być stale przekładana na język i mentalność każdej kultury i każdego pokolenia, także na globalną zsekularyzowaną kulturę naszych czasów” – stwierdza Ojciec Święty. Zaznacza, że tłumacz jest budowniczym mostów. „Ileż pochopnych sądów, ile potępień i konfliktów wynika z tego, że nie znamy języka innych i nie przykładamy się, z wytrwałą nadzieją, do tej niekończącej się próby miłości, jaką jest tłumaczenie!” – zauważa papież. Dodaje, że wielojęzyczności św. Hieronima zawdzięczamy bardziej powszechne rozumienie chrześcijaństwa, a jednocześnie bardziej spójne z jego źródłami. Podkreśla zasługi w tej dziedzinie wielu misjonarzy.

Franciszek przypomina mocne więzy Hieronima ze Stolicą Piotrową oraz fakt, że studia były dla niego stałym zaangażowaniem, priorytetem każdego dnia. Zauważa, że dzisiaj „trudno młodemu człowiekowi zrozumieć, że poszukiwania religijne mogą być ekscytującą przygodą” a jednym z aktualnych problemów jest analfabetyzm. Apeluje do młodych: „wyjdźcie na poszukiwanie waszego dziedzictwa. Chrześcijaństwo czyni was spadkobiercami niezrównanego dziedzictwa kulturowego, które musicie objąć w posiadanie. Bądźcie pasjonatami tej historii, która jest waszą. Ośmielcie się spojrzeć na tego niespokojnego młodzieńca Hieronima, który, jak postać z przypowieści Jezusa, sprzedał wszystko, co posiadał, aby nabyć «drogocenną perłę» (Mt 13, 46)”.

Ojciec Święty zachęca do umiłowania tego, co miłował Hieronim, uczący nas także dzisiaj, co oznacza miłość Chrystusa, „miłość, która jest nierozerwalnie związana ze spotkaniem z Jego słowem. Z tego powodu obecna rocznica stanowi wezwanie do umiłowania tego, co miłował Hieronim, do ponownego odkrycia jego pism i do tego, by dać się poruszyć wpływem duchowości, którą można opisać w jej najistotniejszym rdzeniu jako niespokojne i pełne pasji pragnienie pełniejszego poznania Boga Objawienia” – pisze papież w Liście Apostolskim "Scripturae Sacrae affectus".

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy