Reklama

    Nowy numer 39/2020 Archiwum

Daruj obrazę!

Zalecenie szlachetne i w teorii dość proste. Jednakże w życiu bywa czymś, co szalenie trudno wykonać.

Wiedział o tym starotestamentowy mędrzec, który w swej księdze chciał zawrzeć wiele praktycznych pouczeń pomagających w codziennym życiu. Obficie czerpał z doświadczenia i obserwacji pokoleń. Stąd jego zalecenia tchną ponadczasowym realizmem. W doświadczeniu mędrca złość i gniew, mimo że zdarzają się każdemu, jako stała postawa są czymś, co charakteryzuje grzesznika. Człowiek pobożny, który stara się wieść życie zgodne z Bożym prawem, winien wyzbywać się złości i gniewu. A w argumentowaniu, dlaczego tak powinno być, mędrzec odwołuje się do relacji człowieka z Panem Bogiem. Każdy człowiek jest grzesznikiem, który swym postępowaniem wzbudza Boży gniew i potrzebuje przebaczenia. Jeśli więc każdy z nas w relacji ze Stwórcą oczekuje darowania obrazy, to nie może uczucia gniewu i nienawiści żywić wobec bliźniego, który zawinił. „Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!”.

Komentatorzy biblijni zwracają uwagę, że pouczenia Syracha odnośnie do zaniechania zemsty, nienawiści, gniewu, a kierowania się gotowością przebaczenia zbliżają się do nauczania Pana Jezusa i wielu nakazów Nowego Testamentu. Koronny jest tutaj fragment Modlitwy Pańskiej: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. I w tym duchu Pan Jezus odpowiada Piotrowi w czytanym dziś fragmencie Ewangelii, ile razy należy przebaczyć: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.

Doskonale zrozumiał te biblijne nakazy i pouczenia Jean-Baptiste Henri Lacordaire, francuski dominikanin z XIX w., nawrócony z ateizmu prawnik i adwokat. Mówił słuchaczom swoich kazań: „Chcesz być szczęśliwym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśliwym zawsze? Przebacz”. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..