Nowy numer 2/2021 Archiwum

Sakramenty potrzebują wiary

Brak osobistej relacji z Bogiem, udział w liturgii „od święta” czy jedynie okazjonalne korzystanie z sakramentów przez wiernych. To tylko część problemów teologiczno-duszpasterskich, na które w specjalnej nocie zwraca uwagę Międzynarodowa Komisja Teologiczna. To ważny dokument w kontekście pandemii koronawirusa i pokusy tworzenia Kościoła wirtualnego, bez sakramentów i fizycznego przeżywania wspólnoty.

Drugim w porządku chronologicznym sakramentem jest zwykle Komunia Święta (Eucharystia). Watykański dokument przypomina, że w chrześcijańskiej inicjacji dorosłych zachowany jest bardziej spójny teologicznie porządek: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Teologowie piszą, że przyjęty zazwyczaj w młodzieńczym wieku sakrament nie rozwiąże automatycznie wszystkich problemów młodego człowieka związanych z wiarą, także, a może przede wszystkim, jego osobistego stosunku do instytucji Kościoła. Nierzadko młodzi ludzie widzą w sakramencie bierzmowania obrzęd luźno związany z wiarą, niczym promocja do kolejnej klasy czy warunek ukończenia szkoły. Zdarza się jednak, że bierzmowanie prowadzi do ponownego odkrycia wiary, pogłębienia relacji z Chrystusem, a nawet do odnalezienia właściwego miejsca w Kościele.

Porzucić bożki

Sakrament Eucharystii to źródło i szczyt życia Kościoła. Dlatego uczestnictwo w niej wymaga żywej wiary i decyzji porzucenia bożków. Pan jest tylko jeden, a człowiek wezwany jest do komunii, wspólnoty z Nim. Przede wszystkim tej eucharystycznej.

Watykański dokument zwraca jednak uwagę na dwa niepokojące zjawiska związane z Eucharystią. Stwierdza, że wiele osób deklarujących się jako katolicy sądzi, iż ​​regularne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest przesadą. Autorzy dokumentu w postawie tej widzą próbę dopasowywania wiary do uczuć i emocjonalnych potrzeb człowieka. Mówią o niezrozumieniu istoty sakramentu. Można to zauważyć przede wszystkim podczas wielkich świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, ważnych uroczystości lokalnych czy okazjonalnych wydarzeń rodzinnych, jak chrzest, ślub i pogrzeb. Niepokojącą praktyką jest też rezygnacja z sakramentu pokuty i pojednania przy częstym przystępowaniu do Komunii Świętej. Teologowie ubolewają, że wielu wiernych nie ma już nawet z tego powodu wyrzutów sumienia. Taka postawa to już nie tylko traktowanie wiary jako sprawy prywatnej, ale nawet brak wiary w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Związek nieoczywisty

Dokument watykański wskazuje, że przed Kościołem katolickim stoją ogromne wyzwania teologiczno-duszpasterskie związane z właściwym zrozumieniem sakramentu małżeństwa. Tym bardziej że kultura Zachodu wypaczyła nie tylko znaczenie tego sakramentu, ale mocno podważyła wizję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Niewątpliwie to skutek coraz mniejszego wpływu chrześcijaństwa na społeczeństwa zachodnie, co widać w ustawodawstwie poszczególnych państw dopuszczających m.in. związki jednopłciowe. W kulturze postchrześcijańskiej naturalna wizja małżeństwa nie jest już taka oczywista.

Komisja watykańska precyzuje, jakie elementy tej dominującej, postmodernistycznej kultury wypaczają naturalną i – co za tym idzie – sakramentalną wizję małżeństwa. Jej szczególnym rysem jest pragnienie samorealizacji, koncentracja na sobie jako głównym celu życia. Przekłada się to na codzienne wybory i decyzje etyczne, również w sferze małżeństwa i rodziny. Wizja ta nie zakłada osobistego poświęcenia i daru z siebie, postulowanych przez chrześcijaństwo. W centrum nie stoi już Bóg, ale człowiek z jego własnymi potrzebami czy roszczeniami podnoszonymi do rangi praw.

Teologowie piszą również o szerzącej się mentalności rozwodowej, która podważa rozumienie jedności i nierozerwalności małżeństwa, a także o oddzieleniu aktu małżeńskiego od prokreacji. To efekt źle pojętej wolności i miłości własnej, której wyrazem jest m.in. postrzeganie własnego ciała jako „własności osobistej”, w celu uzyskania maksymalnej przyjemności seksualnej.

„Wzajemna relacja pomiędzy wiarą a sakramentami w ekonomii sakramentalnej” to dokument ważny. Zarówno dla duszpasterzy, jak i dla osób świeckich. Ugruntowuje i porządkuje wiedzę na temat sakramentów. Osadza ją mocno w Biblii i nauczaniu ojców Kościoła. Jednocześnie wskazuje na nowe wyzwania duszpasterskie w zmieniającym się świecie, w którym coraz częściej, zwłaszcza w kulturze zachodniej, obecność Boga nie jest już tak oczywista, a chrześcijaństwo coraz śmielej spycha się na margines. Oby czas pandemii i odczuwana, teraz może bardziej, tęsknota za żywym Bogiem doprowadziły do rozbudzenia życia sakramentalnego wszystkich wierzących.•

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama