Nowy numer 44/2020 Archiwum

Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu…

Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. J 8,42

J 8, 31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. J 8,42

Ewangelia z komentarzem. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu…
Gość Niedzielny

Znane jest powiedzenie, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne też ma swoje miejsce. W dzisiejszej Ewangelii mówi nam o tym sam Jezus. Często lubimy powtarzać, że kochamy Jezusa, uwielbiamy Go. Ale co z tego wynika w naszym życiu? Żydzi, którzy spotkali Jezusa, uważali siebie za wolnych, prawych, oddanych w swojej zewnętrznej postawie Bogu. Jednak Jezus podaje ich nauki w wątpliwość, bo nie przyjmują tak naprawdę tego, co objawił im Bóg przez proroków. Wytyka im, że nie są wolni wolnością Boga, bo popadli w niewolę grzechu, gardzą ubogimi, bliźnimi. Siebie stawiają na pierwszym miejscu i mówią fałszywe świadectwo przeciw drugiemu – przeciw Synowi Bożemu. To bardzo radykalne słowa i bardzo ważne dla naszego rozwoju duchowego. Jeżeli słuchamy głosu ojca ziemskiego, jeżeli bardziej przywiązujemy wagę do tego, co wypływa z nauki ludzkiej, tracimy Boga. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu…

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama