Podpisano porozumienie pomiędzy KEP i MEN ws. kwalifikacji nauczycieli religii

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej zostało podpisane przez min. Annę Zalewską oraz przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp. Marka Mendyka.

W przekazanym PAP w czwartek komunikacie przez biuro prasowe episkopatu Polski, jego autorzy podkreślili, że "porozumienie określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach różnych typów placówek oświatowych: szkołach podstawowych, szkołach branżowych, liceach ogólnokształcących i technikach oraz w szkołach specjalnych".

Nowelizacja dotychczasowego porozumienia była konieczna - jak podkreślają autorzy komunikatu - ze względu na wdrażaną reformę systemu edukacji: m.in. likwidację gimnazjów i zmianę terminologii - szkoły ponadpodstawowe zamiast ponadgimnazjalnych, szkoły branżowe w miejsce zawodowych. "Oprócz kwalifikacji, nauczyciele religii muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania tego przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego".

"Porozumienie stanowi, że nauczyciel religii musi spełniać wymagania kwalifikacyjne i pedagogiczne analogiczne do tych, które spełniają inni nauczyciele. Wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji należy stanowczo podkreślić, że standardy kształcenia nauczycieli religii i wymagania niezbędne do zatrudnienia ich w placówkach oświatowych są takie, jak w przypadku każdego innego nauczyciela" - czytamy w komunikacie.

Jego autorzy przypominają, że do tej pory kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii rzymskokatolickiej określało porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz ministrem edukacji narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.

Podpisane obecnie porozumienie wchodzi w życie 1 września 2019 r.

« 1 »