W 52 proc. szkół nie przeprowadzono referendów strajkowych

W ok. 52 proc. szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Większość placówek w całym kraju będzie pracowała bez problemów - zapewnia resort.

W poniedziałkowym komunikacie MEN, powołując się na dane przekazane przez dyrektorów szkół i przedszkoli oraz kuratoria oświaty, zapewniło, że "zdecydowana większość publicznych przedszkoli będzie pracowała bez problemów, a większość dyrektorów szkół deklaruje, że egzaminy w ich szkołach odbędą się bez zakłóceń".

Z danych MEN wynika, że w ok. 71 proc. publicznych przedszkoli, w 52 proc. szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych. Biorąc pod uwagę jedynie szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, odsetek ten wynosi 62 proc.

"Oznacza to, że większość placówek w całym kraju będzie pracowała bez problemów. To ważna informacja dla rodziców i uczniów, którzy przygotowują się do egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalnych oraz maturalnych" – informuje MEN.

Resort przypomina, że egzaminy zewnętrzne "stanowią istotny, niezmienny element polskiego systemu oświaty". "Dzięki nim rekrutacja zarówno do szkół wyższych, jak i do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywa się, i będzie odbywała, na przejrzystych zasadach" - wskazuje MEN.

Ministerstwo przypomina także, że przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty jest jednym z warunków ukończenia szkoły, a uzyskany wynik jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji do kolejnej szkoły. Z kolei wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawowe kryterium naboru na poszczególne kierunki studiów.

W poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Podczas konferencji przed spotkaniem Broniarz przedstawił wstępne wyniki referendów, jakie były przeprowadzane w szkołach, które weszły w spór zbiorowy. Dane ZNP różnią się od tych przekazanych przez MEN.

"Potwierdza się informacja, że do sporu zbiorowego weszło ponad 85 proc. szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych" – powiedział Broniarz.

"Za strajkiem, w tych placówkach, które weszły w spór zbiorowy, opowiedziało się od 85 do 90 proc. zatrudnionych tam nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami" – poinformował. Zaznaczył, że nie są to ostateczne dane. "Zbieramy dane na bieżąco. (...) Z godziny na godzinę, są one dla nas coraz bardziej optymistyczne" – poinformował. "Potwierdzają one ogromną determinację środowiska nauczycielskiego" – ocenił prezes ZNP.

 

« 1 »