Nowy numer 08/2024 Archiwum

Apel intelektualistów przeciwko spektaklowi "Klątwa"

Z żądaniem zaprzestania wystawiania spektaklu "Klątwa" zaapelowało do jego twórców i realizatorów Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. W udostępnionym KAI liście sygnatariusze apelu podkreślają, że w przedstawieniu stołecznego Teatru Powszechnego dochodzi do poniżania osoby św. Jana Pawła II i bezczeszczenia krzyża.

Publikujemy treść listu:

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Kraków, dn. 24 lutego 2017 r.
„Fides et Ratio”
30-094 Kraków
ul. Górna 10c
www.fidesetratio.iap.pl


Pan Paweł Łysak
Dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie,
ul. Zamojskiego 20, 03-801 Warszawa

Panowie Paweł Sztarbowski i Krzysztof Rudziński
Wicedyrektorzy Teatru Powszechnego

Państwo Oliver Frljić, Karolina Adamczyk, Jacek Beler, Julia Wyszyńska, Klara Bielawka, Maria Robaszkiewicz, Barbara Wysocka, Arkadiusz Brykalski, Michał Czachor, Agnieszka Jakimiak, Joanna Wichowska, Goran Injac, Mateusz Atman, Jakub Skrzywanek, Sandra Dekanić, Jacqueline Sobiszewski, Małgorzata Dzik - pomysłodawcy i wykonawcy spektaklu „Klątwa”

Szanowni Państwo,

Kierujemy list otwarty do Państwa, tworzących zespół Teatru Powszechnego zaangażowany w spektakl „Klątwa”, aby wyrazić żądanie zaprzestania inscenizacji, która poniża osobę św. Jana Pawła II i w której dopuszcza się bezczeszczenia Krzyża. Wartości humanizowania życia, jakie niesie przesłanie Jana Pawła II i sacrum Krzyża to największe dobro, które kochamy i szanujemy.

Odwołujemy się do Państwa uczuć i pamięci.

Poniżanie ludzi, których Państwo kochają, bezczeszczenie drogich Państwu przedmiotów, szydzenie z wyznawanych przez Państwa idei zadawałoby Państwu ból za każdy razem wykonywania takiego aktu. W przypadku postępowania Państwa akt ten ma wymiar publiczny, a więc tym bardziej i bolesny i groźny.

Właśnie – groźny, i to zwłaszcza gdy przypomnieć sobie jeszcze nieodległe czasy bezczeszczenia i niszczenia judaistycznych symboli religijnych w hitlerowskich Niemczech, a następnie eksterminację całego Narodu Żydowskiego. Gdy przypomnieć sobie walkę z Kościołami chrześcijańskimi i wykorzenianie religijności w państwach komunistycznych. I chcą się Państwo wpisywać w tę tradycję?

Zarząd i członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio

prezes Zarządu prof. dr hab. Teresa Grabińska, WSOWL, Wrocław
wiceprezes Zarządu dr hab. prof. UW Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski
sekretarz Zarządu dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
skarbnik Zarządu dr Leszek Cichobłaziński, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Anna Drzewicka, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. prof. KUL Marek Fiałkowski OFMConv
prof. Andrzej Gieniusz CR, Pontificia Universitas Urbanianum , Rzym
pr Maria Gubińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Congregazione delle Cause dei Santi, Watykan
dr hab. prof. UO Mirosław Lenart, Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu
dr inż. Igor Leś, Warszawa
ks. dr Marek Leśniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
prof. dr hab. Regina Lubaś-Bartoszyńska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Barbara Marczuk, Uniwersytet Jagielloński
mgr Anna Maria Martinelli, emeryt, lektor j. włoskiego, KUL
prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Jan Prokop, Uniwersytet Pedagogiczny, PAU
dr hab. prof. UO Henryk Spustek
dr hab. prof. UP Antoni Szwed, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr n. med Krzysztof Walczewski, Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
mgr Katarzyna Wilczek, doktorantka UJ
ks. dr hab. prof. PWSZ Bogdan Węgrzyn, Tarnów
dr Teresa Zigova, Katolicki Ośrodek Edukacyjny i Katechetyczny przy Konferencji Episkopatu Słowackiego w Koszycach

Współpracownicy i Sympatycy Towarzystwa:

prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński
dr Roman Jacek Kieferling, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. dr hab. Kazimierz Korus, Uniwersytet Jagielloński, PAU
mgr Agnieszka Korus, emeryt. nauczyciel I LO im. B. Nowodworskiego, Kraków
lek. med. Monika Kopecka, Kraków
prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. prof. UKSW Maria Ryś
prof. dr hab. n. med. Zdzisław Jan Ryn, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama