Nowy numer 24/2021 Archiwum

Watykańskie fundusze czarno na białym

Stolica Apostolska przedstawiła bilans finansowy za rok 2014.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Stolicy Apostolskiej oraz Gubernatoratu Państwa Watykańskiego za rok 2014 przyjęła 14 lipca 2015 r. Rada Ekonomiczna, której przewodniczy kard. George Pell. W opublikowanym komunikacie stwierdza się, że miniony rok był okresem przejściowym, w którym zaczęły obowiązywać nowe zasady zarządzania watykańskimi finansami, oparte o międzynarodowe standardy rachunkowości dla sektora publicznego (IPSAS). Przygotowane sprawozdanie obejmuje 64 instytucje Stolicy Apostolskiej. Zostało ono także zweryfikowane przez audytora zewnętrznego.

Komunikat podkreśla, że proces wdrażania nowych procedur finansowych w Watykanie przebiega bardzo sprawnie. Dotyczy to zwłaszcza współpracy w tym zakresie między Sekretariatem Ekonomicznym i poszczególnymi instytucjami. Jest to między innymi owocem zdecydowanej woli Ojca Świętego, gdy chodzi o szybkie i skuteczne wdrożenie w życie przewidywanych zmian.

Przedstawione wyniki wskazują, że bilans finansowy Stolicy Apostolskiej za rok 2014 zamknął się deficytem 25,621 mln euro i był na poziomie zbliżonym do deficytu z roku 2013, który wyniósł 24,471 mln euro. Gdyby rozliczenia prowadzone były według zasad obowiązujących przed zmianami, wysokość deficytu mogłaby sięgnąć ponad 37 mln euro. Oznacza to poprawę prowadzonych przez Stolicę Apostolską inwestycji. Kapitał własny wzrósł w tym okresie o 939 mln euro, co jest jednym ze skutków wprowadzonych zmian. W sprawozdaniu nie uwzględniono jednak stanu watykańskiego funduszu emerytalnego, który zostanie przedstawiony w osobnym raporcie. Podobnie jak w latach poprzednich, największym wydatkiem budżetowym Stolicy Apostolskiej są pensje i koszty utrzymania 2880 pracowników zatrudnionych w 64 instytucjach objętych sprawozdaniem. Koszty z tym związane wynoszą ponad 126 mln euro.

Jeśli chodzi o Gubernatorat Państwa Watykańskiego, to zanotował on nadwyżkę ponad 33 mln euro względem roku poprzedniego. Dochody te związane są głównie z działalnością kulturalną, zwłaszcza Muzeów Watykańskich, jak też korzystnymi inwestycjami. Także i tutaj poważnym wydatkiem są pensje i utrzymanie personelu. Struktura ta zatrudnia łącznie 1930 osób.

Rada Ekonomiczna zaktualizowała również założenia budżetowe na rok 2015, przygotowane już według nowych zasad finansowych. Rozważono stan aktualnych dochodów i wydatków oraz realizację zaleceń przekazanych wszystkim 136 podmiotom, które zostały objęte kontrolą i nadzorem Rady Ekonomicznej i Sekretariatu Ekonomicznego. Wszystko wskazuje na to, że rok 2015 zamknie się deficytem w wysokości podobnej do ubiegłorocznego. Cały proces reformy finansów watykańskich potrwa jeszcze kilka lat.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama