Nowy numer 22/2023 Archiwum

Szkoły katolickie najpopularniejsze w UE

W najbardziej liberalnych krajach Europy, takich jak Belgia czy Holandia, ponad 60 proc. wszystkich uczniów uczęszcza do szkół katolickich. Katolickie placówki są chwalone także przez buddystów, muzułmanów czy hinduistów.

Na Jasnej Górze odbywa się 25. Forum Szkół Katolickich. Uczestniczą w nim reprezentanci ok. 600 takich placówek z całego kraju. Tematem trzydniowego spotkania jest zagadnienie prawdy. Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki powiedział podczas spotkania, że w najbardziej liberalnych krajach Europy, takich jak Belgia, czy Holandia, ponad 60% wszystkich uczniów uczęszcza do szkół katolickich. Dodał, że katolickie placówki są chwalone także przez buddystów, muzułmanów czy hinduistów. 

Abp Stanisław Gądecki, który jest gościem spotkania, z uznaniem mówił o organizowanych od wielu lat wspólnych spotkaniach nauczycieli i uczniów szkół katolickich, które pozwalają „bronić się przed indywidualizmem” i trwać we wspólnocie Kościoła.

Przewodniczący Episkopatu relacjonował Synod Biskupów o rodzinie podkreślając znaczenie wychowania do wierności Prawdzie. - Warunkiem nierozerwalności małżeństwa, jego trwałości pozostaje wierność Prawdzie. Tam, gdzie słabnie wierność Prawdzie objawia się niemoc wiary a gdzie jest niemoc wiary, tam nie ma też siły do przekazu wiary następnym pokoleniom – podkreślił abp Gądecki.

W kazaniu podczas Mszy św. celebrowanej w Kaplicy Matki Bożej, abp Gądecki przypomniał, że pierwszym i najważniejszym zadaniem placówek katolickich jest ewangelizacja. – Szkoła katolicka, która ulega wpływom nurtów świeckich nie spełnia swojej misji. Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, że obliczu najnowszych tendencji wychowawczych Światowej Organizacji Zdrowia zalecających rządom wychowanie seksualne już czterolatkom, szkoła katolicka musi być wierna swojej tożsamości chrześcijańskiej – mówił metropolita poznański.

Zaznaczył, że na świecie jest ponad miliard dzieci w wieku szkolnym, to też sprawy oświaty i wychowania mają ogromne znaczenie w życiu społeczeństw, i ważne miejsce na tym polu znajduje właśnie edukacja katolicka.

Przewodniczący KEP zauważył, że jest rzeczą znamienną, że w najbardziej liberalnych krajach Europy, takich jak Belgia, czy Holandia, ponad 60% wszystkich uczniów uczęszcza do szkół katolickich. - Słychać pochwały tych szkół płynące ze strony buddystów, muzułmanów i hinduistów. Także w Polsce do wielu szkół katolickich rodzice zapisują dzieci kilka lat wcześniej, by się tam dostać i czynią to właśnie w poczuciu swojego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem, mając na uwadze dobro dziecka – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki podkreślał, że „tego prawa nie wolno pogwałcić udając, że czyni się to w imię wolności”. - Katolicy posyłają swoje dzieci do szkół katolickich, ponieważ uważają je za lepsze, lepsze przede wszystkim w sensie kształcenia bardziej integralnego, na bazie solidnych wartości – powiedział przewodniczący KEP.

O tożsamości szkoły katolickiej mówił także bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. - Szkoła katolicka musi przede wszystkim dbać o swoją tożsamość, czyli odkrywać ją za każdym razem na nowo i musi mieć świadomość, czym jest, na czym ma budować, na jakich wartościach ma budować i do czego ma prowadzić – podkreślił bp Mendyk.

Zauważył, że fundamentami podstaw tej tożsamości są wiara i kultura. - Szkoły katolickie mają być światłem dla innych placówek edukacyjnych, światłem, które będzie pokazywało, że można, że warto, że trzeba budować na tym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus – powiedział bp Mendyk.

Pierwszy dzień Forum był dedykowany dyrektorom szkół. Na Jasnej Górze zgromadzili się przedstawiciele szkół katolickich z całego kraju. Skierowane do nich wystąpienia związane były z aktualnymi problemami dotykającymi szkolnictwo w różnych aspektach wychowania młodego człowieka i funkcjonowania szkoły.

Prof. Aleksander Stępkowski przybliżył słuchaczom raport Instytutu Ordo Iuris na temat Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zwrócił uwagę, że Konwencja sytuuje słuszny postulat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym. Wybrane zagadnienia nt. Systemu Informacji Oświatowej przedstawili dyr. Urszula Martynowicz i Piotr Höffner z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poruszono także kwestie statutu szkoły, nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz dialogu międzykulturowego w szkole katolickiej.

Przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nakreślili pokrótce swą działalność, zachęcając do brania udziału m. in. w Marszach dla Życia i Rodziny, kształtujących opinię społeczną i wpływających na rządzących.

Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie 25. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Zebranych powitał ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier przedstawił wykład nt.: „Prawo a moralność i polityka na przykładzie zagadnień bioetycznych”, a ks. dr Wojciech Węgrzyniak podjął się odpowiedzi na pytanie: „Co to jest prawda?”.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast