Nowy numer 21/2024 Archiwum

W obronie "Memoriału"

„Memoriał” nie jest własnością władz państwowych; poprzez 27-letnią działalność wpisał się w ramy współczesnej demokratycznej Europy - przypominają sygnatariusze listu skierowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej oraz do Sądu Najwyższego FR.

List otwarty został podpisany przez 32 polskie organizacje pozarządowe.

24 września  Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej wystąpiło do Sądu Najwyższego FR o likwidację stowarzyszenia Memoriał. Następnego dnia Sąd Najwyższy zdecydował, że go rozpatrzy. Rozprawę wyznaczył na 13 listopada (czytaj: Koniec "Memoriału"?)

Poniżej treść listu z dnia 4 listopada br.

 

„Memoriał” – głos społeczeństwa obywatelskiego

My, polskie organizacje pozarządowe, działające niezależnie od władz politycznych, reprezentujące różne obszary życia publicznego, zwracamy się do Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej oraz do Sądu Najwyższego FR, o bezstronne, niepowodowane celami politycznymi rozpatrzenie sprawy Rosyjskiego „Memoriału”. 13 listopada br. Sąd Najwyższy w Moskwie ma zdecydować o dalszym legalnym działaniu Stowarzyszenia. Sformułowany pozew, przedstawiając wątpliwe uchybienie administracyjne (nieprzewidziane przez prawo), grozi rozwiązaniem Stowarzyszenia. Decyzja taka, nieadekwatna wobec zarzutu, godziłaby w interes społeczny i Rosji, i jej międzynarodowego otoczenia.

„Memoriał” nie jest własnością władz państwowych; poprzez 27-letnią działalność wpisał się na stałe – jako ważna składowa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – w ramy współczesnej demokratycznej Europy. W wielu miejscach kontynentu jego aktywnością mierzy się poziom wolności społecznej w Rosji. Potwierdza tę rolę fakt, iż Polska wnioskowała o przyznanie „Memoriałowi” Pokojowej Nagrody Nobla. Uważamy, że i praca nad pamięcią historyczną, i obrona praw człowieka – także w trakcie militarnych agresji – czyni „Memoriał” sumieniem nie tylko Rosji. Urzędowe represje wobec Stowarzyszenia nie naruszyłyby tego stanu, oznaczałyby kolejne potwierdzenie, jak ważna jest jego statutowa misja. Wyrażamy nadzieję, że jednak sprawiedliwości stanie się zadość.

                                                                                                                                        

Ośrodek KARTA (Warszawa, www.karta.org.pl)

Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Federacja Rodzin Katyńskich

Fundacja Centrum „Solidarności”

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja im. Bronisława Geremka

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja Niepodległości

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja „Tygodnika Powszechnego”

Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Spraw Publicznych

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ośrodek „Brama Grodzka”

Ośrodek „Pogranicze”

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polski PEN Club

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Sieć Obywatelska Watchdog

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Krytyka Polityczna)

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Stowarzyszenie „Pokolenie”

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama