Nowy numer 2/2021 Archiwum

Posłuszeństwo Ewangelii

Kiedy nowy biskup legnicki po raz pierwszy zasiądzie w katedrze, nad jego tronem będzie widać herb i dewizę. Co wiemy o symbolice herbowej bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, a co o samej katedrze – miejscu ingresów dwóch jego poprzedników, dziś biskupów seniorów?

W1992 r. bullą papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” 9 dekanatów archidiecezji wrocławskiej włączono w struktury nowo powstałej diecezji legnickiej. To był także początek nowego rozdziału w życiu kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, podniesionego wtedy do rangi katedry.

Pierwszym ordynariuszem, który miał do niej swój ingres, był bp Tadeusz Rybak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Jego wprowadzenie do katedry odbyło się 24 maja 1992 r. Biskup Tadeusz swoją pasterską posługę pełnił do marca 2005 r. Zastąpił go wtedy powołany z Katowic bp Stefan Cichy, który swój ingres do katedry miał 30 kwietnia 2005 roku. Każdy z ordynariuszy legnickich wnosił ze sobą do katedry swój herb biskupi, gdzie „umieszczane są symbole wskazujące na bliskie im idee lub elementy odnoszące się do miejsc, zdarzeń i osób, mających wpływ na ich życie” – jak napisał w swoim opracowaniu „Herb rządcy diecezji legnickiej biskupa legnickiego Stefana Cichego” dr Wacław Szetelnicki.

Biskupie zawołanie umieszczane na wstędze często stanowi zamierzone credo, streszczające duszpasterski program pasterza i określające jego postawę. Nowy ordynariusz legnicki za swoje credo wybrał zawołanie: „Evangelio oboedientia – Eucharistia” (Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia). Bp Kiernikowski wyjaśniał jego sens w obszernym liście pasterskim, wydanym z okazji objęcia przez niego diecezji siedleckiej. „Swoją posługę biskupią podejmuję i pragnę pełnić w duchu i w postawie posłuszeństwa Ewangelii, które rozumiem nie formalnie, ale o wiele bardziej realnie, jako posłuszeństwo Dobrej Nowinie”.

Herb bp. Zbigniewa także mocno wiąże się z pojęciem posłuszeństwa. „To Bóg w swojej wierności przyszedł do człowieka z Dobrą Nowiną. Poznając tę Dobrą Nowinę, człowiek uczy się posłusznego kroczenia w jej świetle i jej mocą. Stąd to posłuszeństwo przenosi się na całą posługę pasterską, a w szczególności na właściwą formację życia chrześcijańskiego wyrażającego się w liturgii i podejmowaniu trudów codzienności we wspólnocie Kościoła i społeczności ludzkiej” – taki komentarz do herbu opublikowało Katolickie Radio Podlasie z okazji ingresu bp. Kiernikowskiego do katedry siedleckiej.

Ingresowi bp. Tadeusza Rybaka do katedry legnickiej towarzyszyła obecność m.in. kard. Henryka Gulbinowicza oraz biskupów z diecezji sąsiednich. 13 lat później, w kwietniu 2005 r., w katedrze uroczyście rozpoczął swoje pasterzowanie drugi biskup legnicki Stefan Cichy. Wśród przybyłych świadków tej uroczystości byli m.in. abp Józef Kowalczyk, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, abp Marian Gołębiewski, wówczas metropolita wrocławski, oraz abp Damian Zimoń, ówczesny metropolita katowicki. Przybyli także biskupi sąsiednich diecezji, a także biskupi niemieckich diecezji Görlitz i Dresden-Maissen.

Obecny ingres do katedry legnickiej jest trzecim w jej historii. Natomiast pierwsza wzmianka o kościele św. Piotra Apostoła pochodzi z roku 1192. W 1333 r. mistrz Wiland przebudował go na wzór kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Od 1552 r. była tu prowadzona na szeroką skalę działalność charytatywna – każdego tygodnia parafianie byli zobowiązani do składania ofiar na potrzeby biednych. Od roku 1524 do końca ostatniej wojny kościół użytkowali ewangelicy. W 1947 r. powrócił do katolików. Największym przedsięwzięciem w jego historii była renowacja i konserwacja głównego ołtarza, trwająca od maja do listopada 1994 r. Jako główna świątynia wszystkich kościołów diecezji legnickiej, katedra jest ośrodkiem życia religijnego i najważniejszych wydarzeń w życiu Kościoła diecezjalnego.

 

Symbolika biskupiego herbu

Zielone tło części herbu bp. Kiernikowskiego wskazuje naturalny kontekst życia ludzkiego, które jest spragnione odradzania się. Złoty krzyż i promienie wyłaniające się z jego centrum wyrażają tajemnicę wejścia Jezusa Chrystusa w śmierć i Jego zwycięstwo nad śmiercią. Czerwone tło wyraża konieczność zaparcia się siebie i męczeństwa ze względu na Ewangelię, by przeżywać ją samemu i głosić ją jako Dobrą Nowinę wszystkim zniewolonym przez lęk przed śmiercią – wszelkim umieraniem i traceniem. Kielich i przełamany chleb przedstawiają misterium Eucharystii – źródło mocy do jedności i komunii, która przekracza wszelkie bariery nieprzyjaźni i wrogości przez zdolność tracenia i wydania siebie. Niebieskie tło wskazuje nieskończoną perspektywę życia rodzącego się z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powierzonej nam w Eucharystii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama