Odpowiedź lefebrystów - Watykan komentuje

Watykan poinformował w środę, że otrzymał odpowiedź lefebrystów na dokument doktrynalny, od którego akceptacji uzależnia powrót bractwa do Kościoła. Według Stolicy Apostolskiej, odpowiedź jest "zachęcająca", choć nie oznacza jeszcze rozwiązania tej sprawy.

Wcześniej nieoficjalną wiadomość o tym, że odpowiedź schizmatycznego bractwa jest pozytywna podał włoski portal Vatican Insider.

W komunikacie watykańskiego biura prasowego wyjaśniono, że odpowiedź przełożonego Bractwa świętego Piusa X, biskupa Bernarda Fellaya, we wtorek wpłynęła do Kongregacji Nauki Wiary. Zostanie ona tam teraz przeanalizowana, a następnie przedstawiona do oceny papieżowi Benedyktowi XVI.

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi oświadczył, że odpowiedź lefebrystów należy uznać za "odmienną od poprzednich, które były niewystarczające" i za "krok naprzód oraz rzecz zachęcającą". Dodał, że zostanie ona przeanalizowana w krótkim czasie. Podkreślił jednak, że nie jest to jeszcze "definitywny rezultat".

Według dobrze poinformowanego portalu Vatican Insider, działającego w redakcji dziennika "La Stampa", biskup Bernard Fellay podpisał tzw. preambułę doktrynalną, którą Stolica Apostolska zaproponowała Bractwu św. Piusa X jako warunek ich powrotu do Kościoła. Źródło to twierdzi, że biskup Fellay zaproponował wniesienie pewnych drobnych poprawek do preambuły, które nie zmieniają jednak jej zasadniczego sensu.

Zauważa się, że pozytywna odpowiedź napłynęła do Watykanu w symbolicznym momencie, tuż po 85. urodzinach Benedykta XVI i na siódmą rocznicę jego wyboru.

Jeżeli dialog z Bractwem św. Piusa X zakończy się pozytywnie, otrzyma ono status tzw. prałatury personalnej, jaki ma Opus Dei i będzie podlegać bezpośrednio Watykanowi.

Istotna przeszkoda w dialogu Watykanu z Bractwem św. Piusa X na temat powrotu lefebrystów do Kościoła katolickiego pojawiła się w połowie marca. Stolica Apostolska odrzuciła wówczas odpowiedź lefebrystów na przedłożoną im preambułę doktrynalną, będącą fundamentalnym warunkiem pełnego pojednania.

W dokumencie tym Watykan zawarł podstawowe kwestie doktrynalne, "konieczne - jak przypomniano wtedy - dla zagwarantowania wierności nauczaniu Kościoła". Jednak udzieloną w styczniu odpowiedź lefebrystów na tę preambułę, która była analizowana przez Kongregację Nauki Wiary oraz Benedykta XVI, uznano za niewystarczającą.

Watykan poprosił zwierzchnika Bractwa św. Piusa X o wyjaśnienie stanowiska w ciągu miesiąca dając mu tym samym drugą szansę.

W pierwszym przełomowym geście wyciągnięcia ręki do lefebrystów, którzy nie uznają nauczania Soboru Watykańskiego II zwłaszcza w kwestiach ekumenizmu, Benedykt XVI zdjął w 2009 roku ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów, wyświęconych w 1988 roku wbrew woli Jana Pawła II.

« 1 »