Jedność to nie tylko wygodne wyobrażenie

Tydzień wspólnych modlitw chrześcijan różnych wyznań to zaproszenie, by w ciągu ośmiu dni zastanowić się nad tym, że wszyscy zostaniemy przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Materiały ekumeniczne, z których będą korzystać wszyscy chrześcijanie na świecie, przygotowali w tym roku Polacy

„Jedność, o którą się modlimy, to nie tylko «wygodne» wyobrażenie wzajemnej życzliwości i współpracy. Jedność wymaga, abyśmy byli gotowi porzucić rywalizację. Musimy otworzyć się na siebie, by wzajemnie ofiarowywać sobie dary i wzajemnie przyjmować je od siebie” – podkreślają członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Po raz pierwszy w historii to Polacy przygotowali materiały, z których korzystają później chrześcijanie na całym świecie.

Szczególna historia narodu polskiego skłoniła grupę ekumeniczną, która przygotowała tegoroczne materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, do głębszej refleksji nad znaczeniem takich pojęć jak „zwycięstwo” i „przegrana”. Zachętą do podjęcia tego tematu był również fakt, że w 2012 r. odbędą się w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Dlatego też podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpoczyna się 18 stycznia i potrwa do 25 stycznia, rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1 Listu św. Pawła do Koryntian. Hasłem Tygodnia Modlitw są słowa: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15,51-58). – Czytania biblijne, komentarze, modlitwy oraz tematy do przemyśleń służą zwróceniu uwagi na różne aspekty tej przemiany i na znaczenie, jakie ma ona dla życia chrześcijan oraz dla ich jedności wobec współczesnego świata – tłumaczą autorzy materiałów ekumenicznych. Przekonują też, że zwycięstwo Chrystusa „pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość”. – Jako chrześcijanie wiemy, że nasza jedność jest przede wszystkim darem Boga. Jedność oznacza więc uczestnictwo w pełnym chwały zwycięstwie Chrystusa nad wszystkim, co dzieli – czytamy.

Warto zauważyć, że w bieżącym roku przypadają ważne rocznice dla ruchu ekumenicznego w Polsce: 70-lecie powołania Tymczasowej Rady Ekumenicznej (prekursorka PRE) oraz 50. rocznica nabożeństwa ekumenicznego. 10 stycznia 1962 r. zostało odprawione w kościele św. Marcina w Warszawie pierwsze w świątyni rzymskokatolickiej nabożeństwo ekumeniczne z udziałem zaproszonych przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Podobne nabożeństwo, swoista rewizyta, miała miejsce 22 stycznia 1962 r. w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w czwartek, 19 stycznia, zostanie odprawione nabożeństwo jubileuszowe w 50-lecie nabożeństw ekumenicznych. Mszy Świętej w kościele rzymskokatolickim św. Marcina (ul. Piwna 9/11) będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw będzie z kolei sprawowane w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy (pl. Małachowskiego 1) w niedzielę, 22 stycznia, o godz. 18.00 – a zatem dokładnie w 50. rocznicę pierwszej modlitwy ekumenicznej w tymże kościele.

Ofiary zbierane podczas ekumenicznych nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan co roku przeznaczane są na inny cel. Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej podjęło decyzję, że tegoroczne ofiary zostaną przeznaczone na rzecz ośrodka dla niewidomych dzieci w Rwandzie, prowadzonego przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 r. zostały przygotowane przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła prawosławnego, Kościoła polskokatolickiego oraz Kościołów protestanckich działających w Polsce.

« 1 »

BP KEP