Cytat na dziś

Niedziela 11 Czerwca 2023 r.

Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika (Oz 6,4)

Poniedziałek 12 Czerwca 2023 r.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
(Mt 5,8)

Wtorek 13 Czerwca 2023 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? (Mt 5,13)

Środa 14 Czerwca 2023 r.

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni (Mt 5,18)

Czwartek 15 Czerwca 2023 r.

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5,22)

Piątek 16 Czerwca 2023 r.

Miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga (1J 4,7)

Sobota 17 Czerwca 2023 r.

Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą (1 Sm 2,4)