Cytat na dziś

Niedziela 2 Lipca 2023 r.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć  i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności (Ps 89,16)

Poniedziałek 3 Lipca 2023 r.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga (Ef 2,19)

Wtorek 4 Lipca 2023 r.

Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy,  a życia mojego z mężami krwawymi (Ps 26,9)

Środa 5 Lipca 2023 r.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku (Ps 24,7)

Czwartek 6 Lipca 2023 r.

Pan strzeże ludzi prostego serca: byłem w niedoli, a On mnie wybawił (Ps 116A, 6)

Piątek 7 Lipca 2023 r.

Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego łaska (Ps 106,1)

Sobota 8 Lipca 2023 r.

Wiem, że Pan jest wielki, że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami
(Ps 135,5)