Cytat na dziś

Niedziela 28 Maja 2023 r.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus» (1 Kor 12,3)

Poniedziałek 29 Maja 2023 r.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)

Wtorek 30 Maja 2023 r.

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi (Mk 10,31)

Środa 31 Maja 2023 r.

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk 1,46-47)

Czwartek 1 Czerwca 2023 r.

Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! (Mt 26,42)

Piątek 2 Czerwca 2023 r.

Kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze (Mk 11,25)

Sobota 3 Czerwca 2023 r.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę (Ps 19,8)