Cytat na dziś

Niedziela 4 Czerwca 2023 r.

Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie
(2 Kor 13,11a)

Poniedziałek 5 Czerwca 2023 r.

Błogosławiony człowiek, który służy Panu (Ps 112,1)

Wtorek 6 Czerwca 2023 r.

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mk 12,17)

Środa 7 Czerwca 2023 r.

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka (Ps 25,2)

Czwartek 8 Czerwca 2023 r.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim
(J 6,56)

Piątek 9 Czerwca 2023 r.

Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych,  wypuszcza na wolność uwięzionych
(Ps 146,6-7)

Sobota 10 Czerwca 2023 r.

To On karze i okazuje miłosierdzie,  posyła do podziemnej Otchłani i wyprowadza z największej zagłady (Tb 13,2)