Słowa Najważniejsze

Środa 22 maja 2024

Czytania »

Magdalena Dobrzyniak

|

22.05.2024 00:00 GOSC.PL

Ćwiczenie z ulotności życia

Jk 4, 13-17

Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika (Jk 4, 14b)

Plany, plany, plany… Jak pisała Halina Poświatowska, mistrzyni przemijania, „nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce”. Tyle są warte nasze plany, co życie, które jest jak para – ukazuje się na krótko i znika. Codzienność przeniknięta świadomością, że nasze ludzkie „na zawsze” jest tylko ulotną chwilą, to gwarantowane źródło rozpaczy i utraty sensu istnienia na tej ziemi. Codzienność pozbawiona zaś tej świadomości – to ułuda, miraż panowania nad losem. Znieczulamy się tym kłamstwem, byle uniknąć rozpaczy.
A jednak nie jesteśmy skazani na wybór między rozpaczą a złudzeniem, między udręką przemijania a pogonią za „non omnis moriar”. „Jeżeli Pan zechce” – oto źródło naszej nadziei i pokoju. Jesteśmy bezpieczni w Jego rękach. Gdy ziemskie „jutro” nie nadejdzie, otworzy się przed nami wieczne „na zawsze”. 


 

Czytania »

Judyta Syrek

|

22.05.2024 00:00 GN 20/2024 Otwarte

Postawa apostołów jest ponadczasowa

Mk 9,38-40 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. (Mk 9,40)

Postawa apostołów jest bardzo ponadczasowa. Ich lęki, pytania bywają podobne do naszych. Dzisiaj w Ewangelii apostołowie mają zastrzeżenie do człowieka, który jest spoza ich wspólnoty, a wypowiada imię Jezus. Ten zarzut wydaje się absurdalny. Ale czy my też nie mamy podobnego podejścia do osób, które nie są z „naszych”?

Czy wewnątrz „naszych” wspólnot, choćby tych parafialnych, nie ma podziałów, podejrzliwości? Czy w nas też nie budzi się lęk przed drugim człowiekiem? Jezus nie analizuje obaw apostołów. Odpowiada na ich niepokój prostym zdaniem: Kto nie występuje przeciwko nam, jest z nami. Warto dzisiaj w podzielonym świecie rozważyć to zdanie jeszcze raz. I spróbować szukać jedności wśród tych, którzy wyznają Chrystusa.

Ewangelia z komentarzem. Postawa apostołów jest ponadczasowa
Gość Niedzielny

 

Zobacz: Teksty dzisiejszych czytań