Nowy numer 09/2024 Archiwum

Tego rozwodu nie będzie

Jak bolesny jest rozwód, wiedzą przede wszystkim dzieci. To one dorastając, kochają nieraz w ciągłym lęku, czy nie powtórzy się w ich przypadku historia rodziców. Święty Paweł pisze o takim związku, któremu nigdy nie zagrozi rozwód.

Apostoł zadaje Rzymianom pytanie: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (Rz 8,35). Słowo „odłączyć” jest tłumaczeniem greckiego czasownika choridzo, które może oznaczać również „rozdzielić, odejść”, a także „rozwieść się”. I to właśnie tego czasownika używa Jezus, kiedy mówi o nierozerwalności małżeństwa: „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6). Tak samo św. Paweł w Liście do Koryntian: „Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża!” (1 Kor 7,10). A więc więź między Chrystusem a chrześcijanami jest podobna do więzi małżeńskiej (por. Ef 5,22 nn.; Ap 21,9).

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy