Bp Marek Marczak nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski

Biskupi zebrani na 398. Zebraniu Plenarnym KEP wybrali biskupa pomocniczego Marka Marczaka na nowego sekretarza generalnego Episkopatu - poinformowało w poniedziałek na portalu X biuro prasowe KEP.

Bp Marczak zastąpi na stanowisku sekretarza generalnego biskupa Artura Mizińskiego, który pełnił ten urząd od czerwca 2014 r.

Marek Marczak urodził się 17 lutego 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Od 15 sierpnia 2013 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. 28 lutego 2015 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini. Sakrę biskupią przyjął 11 kwietnia 2015 r. w archikatedrze łódzkiej.

Od 30 stycznia do 4 listopada 2017 r. sprawował urząd administratora archidiecezji łódzkiej.

Sekretarz generalny jest wybierany spośród członków KEP przez zebranie plenarne na pięć lat. Funkcję tę może pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje.

Do głównych zadań sekretarza generalnego należy kierowanie sekretariatem, organem wspierającym Konferencję Episkopatu Polski i jej przewodniczącego w wykonywaniu statutowych zadań.

Według statutu KEP sekretariat sporządza protokoły zebrań Rady Stałej, zebrań plenarnych i Rady biskupów diecezjalnych; przekazuje program i materiały na zebrania plenarne i Rady biskupów diecezjalnych członkom Konferencji, sporządza też inne dokumenty na zlecenie przewodniczącego.

Informuje też inne Konferencje Episkopatów o działalności i dokumentach, zgodnie z poleceniami zebrania plenarnego, Rady biskupów diecezjalnych lub Rady Stałej; prowadzi korespondencję Konferencji, a także czuwa nad archiwum Konferencji, wszystkich jej organów oraz agend.

Sekretarz generalny może być też delegowany przez przewodniczącego Konferencji do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej.

Z urzędu wchodzi w skład Rady Stałej KEP, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, i jest przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej. Jest też obok przewodniczącego i zastępcy członkiem Prezydium KEP.

Przed bp. Arturem Mizińskim funkcję sekretarza generalnego KEP pełnili: abp Wojciech Polak (2011-2014), abp Stanisław Budzik (2007-2011), bp Piotr Libera (1998-2007), bp Tadeusz Pieronek (1993-1998), abp Bronisław Dąbrowski (1969-1993).(PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ jann/

« 1 »