Owoce życia w Duchu

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. (Ga 5,24)

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. (Ga 5,24)

Po czym poznać człowieka wierzącego? Na to pytanie mamy z pewnością własne odpowiedzi. Co jednak mówi nam na ten temat Słowo Boże? „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.” Miarą naszej przynależności do Chrystusa jest życie według Ducha. Człowiek napełniony Duchem Świętym potrafi oprzeć się swojej cielesności, która przejawia się przez spory, nienawiść, nieczystość, pijaństwo, czy niezgodę, a w jej miejsce pojawia się miłość, radość, uprzejmość czy cierpliwość… Potrzebujemy więc doświadczyć przemiany naszego wnętrza, a nie pozostawać jedynie przy pozornej czy wyuczonej pobożności, która dotyka tylko zewnętrznej warstwy naszego zachowania. Prawdziwe i trwałe zmiany - w tym nasze nawrócenie - dokonują się w głębi naszego serca i to one przemieniają nasze zewnętrzne czyny. Droga prowadzi od wnętrza na zewnątrz, a przewodzi jej Duch Święty. 

Fascynujące są chwile, gdy w naszym życiu spotykamy ludzi pełnych Ducha. Kilka lat temu miałem okazję spotkać i poznać ojca Raniero Cantalamessę, dziś kardynała, wieloletniego kaznodzieję domu papieskiego. Nigdy nie zapomnę jednej chwili podczas jego nauczania, gdy spokojnie siedziałem na krześle, słuchając Jego słów, w pewnym momencie zacząłem doświadczać bliskości Boga w sposób tak wyjątkowy, że zalałem się łzami i sam przeżywałem swoje spotkanie z Bogiem tak mocno, jak na głębokiej modlitwie. Po tym doświadczeniu nie miałem wątpliwości, że ten człowiek jest napełniony Duchem Świętym i ma głębokie życie modlitewne. Nie potrzebowałem tego sprawdzać, ani upewniać się, jak blisko Boga żyje. To po prostu czuć sercem. Takich świadków zmartwychwstałego potrzebuje dzisiejszy świat. 

Owoce życia w Duchu

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Marcin Zieliński