Papież do archiwistów i bibliotekarzy: jubileusz służy spojrzeniu w przyszłość

Watykańska Szkoła Paleografii, Dyplomatyki i Archiwistyki świętuje dziś 140. rocznicę powstania, a Watykańska Szkoła Bibliotekoznawstwa 90 lat działalności. Przy tej okazji Franciszek spotkał się kadrą i studentami tych instytucji. Misja bibliotekarzy i archiwistów jest bardzo ważna, bo wspierają oni osoby, które jak ewangelista Łukasz „badają dokładnie wszystko” (por. Łk 1, 3) w poszukiwaniu prawdy – mówił Papież.

Ojciec Święty przyznał, że jest mu znany dorobek dwóch wspomnianych szkół i bardzo docenia ich pracę. „Posiadają [one] od samego początku istotną cechę: wybitnie praktyczne i konkretne podejście do problemów i badań” – mówił  Franciszek. - Konfrontacja z rzeczywistością jest warta więcej niż ideologia. Wy kształcicie archiwistów i bibliotekarzy nie tylko przez studia, ale także przez kontakt z żywym doświadczeniem osób pracujących w watykańskim archiwum i bibliotece. Wam jest dany przywilej formowania się, czerpiąc bezpośrednio z wielowiekowego dziedzictwa, które watykańskie archiwum i biblioteka mają za zadanie zachować i przekazać obecnym i przyszłym pokoleniom”.

Papież zaznaczał, że przeżywanie jubileuszu jest okazją nie tylko do docenienia drogi, którą się już pokonało, ale także do spojrzenia w przyszłość. „Te dwie nasze szkoły przeszły w ostatnich latach głębokie reformy, ale muszą nadal konfrontować się z potrzebami miejsc pielęgnowania wiedzy i innymi podobnymi im instytucjami kształcenia, aby uczyć się i dzielić pomysłami i doświadczeniami, wzrastać poprzez otwartość i unikać autoreferencyjności. Wszystko to musi być punktem wyjścia do prawdziwego rozwoju” – wskazywał Ojciec Święty.

« 1 »

Krzysztof Dudek SJ