Średniowieczne rękopisy zostaną zdigitalizowane

W ciągu najbliższych trzech lat Biblioteka Uniwersytecka w Moguncji będzie digitalizować 462 średniowieczne rękopisy.

Manuskrypty, które można znaleźć w niemieckich miastach takich jak Speyer, Worms i Moguncja, liczą ponad 170 000 stron - czytamy na portalu Medievalists.net.

Zespół w Moguncji chce wygenerować wysokiej jakości cyfrowe reprodukcje tych rękopisów. Następnie zamierza je po raz pierwszy udostępnić publicznie. Niektóre z tych rękopisów nigdy wcześniej nie były poddawane ścisłej analizie akademickiej.

Jednym z godnych uwagi tekstów, które mają zostać zdigitalizowane, jest sakramentarz dawnego opactwa św. Albana w Moguncji, datowany na IX wiek.

„Wiele z 462 rękopisów pochodzi z okresu późnego średniowiecza, w tym niektóre pochodzące z X, a nawet IX wieku. Większość jednak pochodzi z okresu po końcu XIV wieku” – zwraca uwagę George, który jako kierownik Archiwów i Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Moguncji, koordynuje projekt.

Jednym z celów zdigitalizowania tych tekstów historycznych jest zapewnienie nowych możliwości badań. Portal Medievalists.net informuje również, że odnośniki źródłowe zostaną udostępnione za pośrednictwem Portalu Rękopisów Niemieckiego Centrum Rękopisów. Portal Gutenberg Capture Biblioteki Uniwersyteckiej w Moguncji będzie odpowiedzialny za wyświetlanie zdigitalizowanych tekstów, a także zapewni długoterminową archiwizację i bezpłatny dostęp do danych.

Oprócz procesu digitalizacji rozpocznie się również dokładne badanie 39 rękopisów ze Speyer i Worms. Do tej pory zostały poddane jedynie analizie powierzchniowej. Badania będą obejmować ustalenie ich historii oraz ocenę pism, miniatur, iluminowanych inicjałów, zdobionych stron i opraw.

Niemiecka Fundacja Badawcza przekazała kwotę 310 000 euro na sfinansowanie projektu.

« 1 »

MG/Medievalists.net