Generał Zakonu Paulinów: aby troska o życie i jego poszanowanie zwyciężyła nad obleczonym w nowoczesność zachwytem śmiercią

O wielkiej duchowej spuściźnie Polaków naznaczonej aktami zawierzenia Maryi, które wciąż powinny być codziennym rachunkiem sumienia, tak poszczególnego człowieka jak i całego narodu - przypomniał na rozpoczęcie głównych uroczystości odpustowych ku czci Królowej Polski na Jasnej Górze przełożony generalny Zakonu Paulinów. O. Arnold Chrapkowski.

O. Arnold Chrapkowski zauważył, że uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 3 maja, jest szczególnym czasem, by na nowo „Bożej Rodzicielce zawierzyć Polskę, naszą najdroższą Ojczyznę”, przynosząc Jej bogactwo historii, przeżywane troski codzienności i nadzieję na przyszłości.

Przypomniał, że od 58 lat, 3 maja jest przywołaniem wciąż na nowo Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na Świecie. Zauważył, że i my, jako nowe pokolenie Polaków, widzimy jak niewiele możemy uczynić, nie mając pełnej wolności, kiedy krępują nas kolejne zniewolenia. Przywołał słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „jesteśmy w wielorakiej niewoli, która nas nęka. Jest to niewola polityczna, niewola nacisku ateistycznej moralności, niewola społeczna i ekonomiczna, wreszcie niewola osobistych grzechów i nałogów”.

Wskazując z kolei na słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że na Jasnej Górze można usłyszeć jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki, zwrócił uwagę, że dziś „bije ono niepokojem i bólem serc tysięcy zatroskanych ojców i matek, którzy ubolewają, że ich dzieci odchodzą od wiary w Chrystusa przekazywanej w Kościele”.

- Dzisiaj serce Kościoła i Ojczyzny rozdzierane jest bólem, że za wszelką cenę narzuca się kulturę śmierci, która odmawia prawa do życia kolejnym dzieciom nowych pokoleń Polski. Dzisiaj trwogą napawają nas również wojny w różnych częściach świata i niepokój o zachowanie tak kruchego pokoju i bezpieczeństwa - mówił Generał Paulinów i podkreślił, że choć „zaniepokojeni tymi bolesnymi sytuacjami, patrzymy jednak w przyszłość z wielką nadzieją”.

Wskazał, że źródłem nadziei „są wszystkie te wydarzenia z przeszłości, które świadczą o licznych nadzwyczajnych interwencjach Bogurodzicy w sytuacjach wydawałoby się bez wyjścia i bez cienia nadziei”.

- Dlatego i dzisiaj te nasze troski i niepokoje składamy w Niepokalanym Sercu Jasnogórskiej Maryi błagając o cud ich przemiany: aby troska o życie i jego poszanowanie zwyciężyła nad obleczonym w nowoczesność zachwytem śmiercią; by odrodzenie moralne, którego istotą jest miłość i poszanowanie godności każdego człowieka przezwyciężyło fałszywie rozumianą wolność kształtowaną przez egoizm i skoncentrowanie na własnej wygodzie i przyjemności – mówił o. Chrapkowski.

Przywołując nurtujące wielu Polaków pytania: jak zachować wiarę w Boga i jak ją przekazać kolejnym pokoleniom, jak strzec życia ludzkiego, życia świętego i nienaruszalnego, jak dbać o zgodę i jakość życia społecznego, jak zachować jedność i miłość w rodzinach, wskazał na wezwania św. Jana Pawła wypowiedziane na rozpoczęcie przez niego posługi na Stolicy Piotrowej, by nie lękać się otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju.

- To przesłanie odczytujemy także teraz, gdy wpatrujemy się w Cudowny wizerunek Jasnogórskiej Matki, która dłonią wskazując na Chrystusa zdaje się mówić: „Uczyńcie wszystko, co wam powie”. Maryja zaprasza każdego, kto kocha Boga i Ojczyznę i komu leży na sercu troska o zachowanie i przekazanie wiary kolejnym pokoleniom Polaków, by rozpoczął od osobistego zaproszenia Chrystusa do swojego życia i kształtowania go zgodnie z Chrystusową Ewangelią. To jest nasze zadanie na dziś – apelował Generał Zakonu Paulinów.

Podczas Sumy ponowiony zostanie Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność Kościoła Chrystusowego.

Dziś mija 58 lat od złożenia przez Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego Milenijnego Aktu Oddania. To zawierzenie z 1966 r. było historycznym wydarzeniem. Stolica Apostolska przyrównała go potem do największego w dziejach naszego Narodu - do chrztu Mieszkowego, który dał początek chrześcijaństwu Polski.

Zamiar oddania Polski w niewolę Maryi za Kościół powszechny zrodził się już w Komańczy w 1956 r., gdy Prymas Stefan kard. Wyszyński był uwięziony, w czwartym miejscu swego odosobnienia. Pisząc Jasnogórskie Śluby Narodu, od razu zarysował program Wielkiej Nowenny przygotowującej obchody milenijne, razem z Aktem Oddania. Na wielokrotnie stawiane zarzuty co do słowa „niewola” Prymas Tysiąclecia odpowiadał: „jesteśmy w wielorakiej niewoli, która nas nęka. Jest to niewola polityczna, niewola nacisku ateistycznej moralności, niewola społeczna i ekonomiczna, a wreszcie niewola osobistych grzechów i nałogów. Sposobem wydobycia się z niej ma być dobrowolne oddanie się w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła, która doprowadzi nas do Chrystusa. Dobrowolnie przyjęta niewola konsekwentnego życia chrześcijańskiego, prowadzonego z pomocą Maryi, może stać się okupem za wolność Kościoła nie tylko w Polsce, ale i w całym świecie (17 I 1965 r.).

W telegramie do Prymasa Polski z 21 grudnia 1966 r. papież Paweł VI wyraził radość z oddania narodu polskiego „niezwyciężonej Królowej Polski”, a w breve napisał m.in. „zaprawdę nie mogliście wspanialej uczcić tysiącznej rocznicy owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrześcijańskiej i poddała się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa i Jego Matki. Słuszną kierowani myślą, dokonaliście tego Aktu w Świątyni Jasnogórskiej, bowiem z ową sławną Stolicą kultu Maryjnego wiąże się szczególna chwała i sława Waszej Ojczyzny, a Lud Wasz, dręczony klęskami, tam właśnie znajdował zawsze przeobfitą pociechę”.

Oddanie Maryi prymas Polski Stefan kard. Wyszyński nazwał w liście dziękczynnym do papieża Pawła VI aktem konsekracji. Do aktu zawierzenia komentarz teologiczno-duszpasterski napisał abp Karol Wojtyła. Prymas Wyszyński w jednym z przemówień podkreślał przekonanie metropolity krakowskiego, że oddanie w macierzyńską niewolę Maryi to czyn heroiczny, który nie polega na efektownych dokonaniach, tylko na ogromie zawierzenia Matce Najświętszej.

Tekst Milenijnego Aktu Oddania jest umieszczony w specjalnej tubie, po prawej stronie Cudownego Obrazu jako znak i wezwanie, by każdy z nas włączył się w ten Akt osobiście. Wymaga to, jak mówił bł. Prymas, przyjęcia na siebie „odpowiedzialności za Kościół, czynnego niesienia mu pomocy w każdej chwili i w każdej sprawie”.

Słowa Milenijnego Aktu Oddania z 1966r. zostały też przypomniane jasnogórskim pielgrzymom. Fragment tekstu, którego autorem jest Prymas kard. Stefan Wyszyński znajduje się na pamiątkowej tablicy przed wejściem do Kaplicy Matki Bożej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..