Papież: młodzi potrzebują ewangelizacji przez edukację

Ilekroć spotykam się z ukraińskimi dziećmi, uderza mnie jedna rzecz, że się nie uśmiechają, że straciły uśmiech – powiedział Papież na audiencji dla zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z Ploërmel. Zauważył, że w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym najmłodsi potrafią się bawić nawet pod bombami, ale wojna odbiera im uśmiech. Franciszek apelował do zakonników, aby pracując z takimi dziećmi, starali się przywrócić im uśmiech.

Bracia Szkół Chrześcijańskich z Ploërmel to założone przed 200 laty we Francji zgromadzenie, które zajmuje się ewangelizacją poprzez edukację. Dziś jest już obecne w 26 krajach świata.

„Wzywam was – powiedział Papież – byście byli ojcami dla tych, do których zostaliście posłani, ojcami odzwierciedlającymi kochające i współczujące oblicze Boga. W stale zmieniającym się świecie wielkodusznie oddajecie się na służbę młodych, wrażliwi na ich aspiracje, a zarazem zawsze patrzycie na Chrystusa, stanowiącego najwyższą regułę waszego życia. Wasze powołanie każe wam iść tam, gdzie inni nie idą, na peryferie, do tych, którzy należą do kategorii odrzuconych, poranionych przez życie, ofiar. Niech wasza obecność będzie źródłem nadziei dla wielu. Niech w waszym duchu braterstwa i otwarcia mogą rozpoznać inne oblicze ludzkości niż to, które zostało zniekształcone przez wojny, obojętność i odrzucenie najsłabszych”.

Papież zauważył, że Bracia Szkół Chrześcijańskich z Ploërmel rozprzestrzenili się po całym świecie, ponieważ uwierzyli, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy bez reszty zawierzają się Panu Bogu.

„Na zakończenie waszej kapituły – dodał Ojciec Święty – odnowicie zawierzenie zgromadzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech wasza pedagogia zawsze wzoruje się Tej, która poprzez swoje całkowite «tak», zgodziła się na to, by w Jej osobie wypełnił się zbawczy plan Boga dla ludzkości. Niech Ona pomoże wam pielęgnować gorliwość w podejmowaniu posługi, a także umacniać w sobie pokorę, wierność Bogu i radość z bycia sługami Jego czułości oraz miłosierdzia. Bardzo was proszę, nie traćcie radości!”.

« 1 »

Krzysztof Bronk