Kościół katolicki w Afryce zamierza rozwijać dialog z islamem i religiami plemiennymi

Katoliccy biskupi w Afryce chcą nadal rozwijać dialog międzyreligijny z islamem, ale także z wyznawcami tradycyjnych religii plemiennych. Oświadczenie afrykańskich biskupów i ekspertów opublikowała 11 kwietnia watykańska Dykasteria ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Według oświadczenia przyjętego w Nairobi, inicjatywa ta wynika z obaw o rosnącą polaryzację, napięcia, konflikty i radykalizację religijną w kilku krajach afrykańskich, które wynikają z czynników społeczno-ekonomicznych oraz politycznych i nasilają się, „gdy jednostki i grupy instrumentalizują religię”.

Religie mogłyby odegrać większą rolę w budowaniu kultury pokoju, pojednania i braterstwa, stwierdzili biskupi i eksperci. „Wierzymy, że możemy to osiągnąć poprzez edukację i zaangażowanie w dialog międzyreligijny”, podkreślili i zwrócili uwagę, że „utworzenie komisji episkopatów w tym celu jest zalecane dla wszystkich krajów afrykańskich.

„Zobowiązujemy się do promowania dialogu międzyreligijnego w pluralistycznym środowisku poprzez edukację, która (...) odrzuca postawy izolacjonistyczne, które sprzyjają napięciom i konfliktom wewnątrzreligijnym i międzyreligijnym”, napisali afrykańscy biskupi i eksperci.

Opublikowanie oświadczenia poprzedziło dwudniowe spotkanie w Nairobi w Kenii, na którym kilka afrykańskich konferencji biskupów było reprezentowanych przez ekspertów. Głównymi uczestnikami były odpowiednie komisje episkopatu ds. dialogu międzyreligijnego z krajowych i regionalnych konferencji biskupów. 

Dialog z innymi religiami, a w szczególności z islamem, jest jednym z głównych punktów pontyfikatu papieża Franciszka.

« 1 »