Nowy numer 09/2024 Archiwum

„Dziecko poczęte podlega prawu we wszystkim, co jest dla niego korzystne”

Kongres Peru uchwalił ustawę wzmacniającą konstytucyjne prawo nienarodzonych dzieci do życia.

W znowelizowanym Kodeksie cywilnym Peru, cytowanym przez portal The Catholic World Report, czytamy:

„Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Osoba ludzka jest podmiotem prawa od chwili swego poczęcia. Państwo peruwiańskie uznaje i gwarantuje poszanowanie godności dziecka poczętego, a także jego prawa do życia, indywidualnej tożsamości, integralności psychicznej i fizycznej, a także do swobodnego rozwoju w łonie matki [tj. bez ingerencji z zewnątrz]”.

Wcześniej peruwiańskiemu prawu podlegały tylko osoby urodzone. 

Jak informuje portal The Catholic World Report, 9 listopada kongres Peru większością głosów 72 do 26, sześć osób wstrzymało się od głosu, przyjął ustawę, która ewidentnie potwierdza prawa dzieci nienarodzonym uznane w konstytucji.

Zgodnie z artykułem 2 Magna Carta, w Peru „dziecko poczęte podlega prawu we wszystkim, co jest dla niego korzystne”.

Pierwszy artykuł nowej ustawy nr 785, czyli „Ustawy uznającej prawa poczętych”, traktuje nienarodzone dziecko jako podmiot praw z pełnym statusem osoby ludzkiej. 

Drugi artykuł ustawy potwierdza odrębną tożsamość genetyczną dziecka poczętego, która jest wyjątkowa i niepowtarzalna, niezależna od matki i uznaje własną osobowość dziecka.

W ustawie artykuł piąty odnosi się do praw ciężarnej matki. Wynika z niego, że państwo gwarantuje kobiecie w ciąży dostęp do ochrony zdrowia, a także poradnictwa w trakcie ciąży.

Ostatni punkt ustawy odnosi się do sytuacji, gdy życie matki i poczętego dziecka jest zagrożone. Pracownicy służby zdrowia mają wtedy obowiązek informowania pacjenta o rozpoznaniu, leczeniu i skutkach dla zdrowia matki i dziecka.

Kongresman Alejandro Muñante zwrócił uwagę, że podstawowym celem nowej ustawy jest przede wszystkim „umocnienie prawa do życia od poczęcia”.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Najnowsze