Nowy numer 48/2023 Archiwum

Nowy moderator Przymierza Rodzin "Mamre"

Ks. prał. dr hab. Marian Duda został mianowany asystentem kościelnym - moderatorem Stowarszyszenia Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre". Dekret nominacyjny został wręczony nowemu opiekunowi Wspólnoty przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, w obecności biskupa Andrzeja Przybylskiego oraz przedstawicieli Rady Wspólnoty. Swoje zadania nowy moderator obejmie z dniem 1 września br. - informuje na swej stronie internetowej archidiecezja częstochowska.

Nowy moderator zastąpi na tym stanowisku ks. dr. Włodzimierza Cyrana.

Jak podaje Encyklopedia Solidarności, ks. prał. dr hab Marian Dduda urodził się 7 VII 1951 w Będzinie. Jest absolwentem Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie; święcenia kapłańskie (1975), licencjat (1979), doktorat (1987), habilitacja (2006).

W 1975–1976 wikariusz w parafii św. Mikołaja w Rudnikach i św. Marcina w Żytniowie k. Wielunia, 1976–1979 św. Wojciecha w Częstochowie. 1978–1980 członek Komitetu ds. peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji częstochowskiej, w 1979 członek Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki Jana Pawła II w Częstochowie. 1981–1996 pracownik Kurii Diecezjalnej/Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, 1981–1986 sekretarz Wydz. Duszpasterskiego, 1981–1989 duszpasterz nauczycieli, XI – XII 1981 duszpasterz strajkujących studentów Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

1982–1983 współorganizator Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej. 1983–1989 diecezjalny duszpasterz akademicki, inicjator i opiekun niezależnej działalności społeczno-kulturalnej, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, w 1984 organizator Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Emaus przy parafii św. Wojciecha. 1988–1993 dyr. Wydz. Duszpasterstwa Społeczno-Zawodowego, w 1988 inicjator Duszpasterskich Wspólnot Świata Pracy Nazaret, 1988–1993 założyciel i redaktor biuletynu „Nazaret – Ewangelia Pracy”. 1988–1997 członek Komisji Episkopatu ds. duszpasterstwa akademickiego, Od 1988 wykładowca w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie (od 1991 w Częstochowie). 1988–1989 współzałożyciel i kapelan Katolickiego Związku Akademickiego Emaus w Częstochowie.

W 1989 założyciel Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy parafii św. Wojciecha, IV – VI 1989 współorganizator i członek Regionalnego KO w Częstochowie. 1989–1997 dyr. Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Święta Puszcza w Olsztynie k. Częstochowy. W 1990 inicjator powstania partii Unia Laikatu Katolickiego, do 1993 jej pierwszy kapelan. 1990–1991 przew. Kościelnego Komitetu VI Światowego Dnia Młodzieży Częstochowa ’91. 1990–1995 uczestnik II Polskiego Synodu Plenarnego, współredaktor „Biuletynu Synodalnego” i dokumentów końcowych. W 1991 założyciel Radia Fiat w Częstochowie, do 1996 członek Rady Programowej. Od 1991 Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości, od 1992 Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej, od 1993 Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej, od 2014 Kanonik Teolog Kapituły Katedralnej.1996–2001 członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów Archidiecezji Częstochowskiej, od 1998 Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 1996–2003 proboszcz parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, 2000–2001 jednocześnie organizator i proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego tamże. 1997–2003 kapelan Arcybractwa Świętej Rodziny, redaktor i wydawca biuletynów parafialnych „Święta Rodzina” (1996–2003) i „Salvator” (2000–2001), w 1999 założyciel przychodni lekarskiej przy parafii Świętej Rodziny, w 1998 założyciel pierwszej w kraju kaplicy na dworcu PKP w Częstochowie. Od 2001 kapelan wspólnoty zakonnej Małych Sióstr Baranka w Choroniu k. Częstochowy, od 2013 Małych Braci Baranka tamże. Od 2007 wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; od 2007 wykładowca w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie, 2007–2017 dyr. tamże.

Autor wielu artykułów i ponad 40 książek, m.in.: Akcja Katolicka? Tak! (1995), Akcja katolicka. Studium teologiczno-pastoralne (1996), Parafia, kawałek nieba... (2004), Parafia a świat wartości (2004), Eucharystia sercem parafii według Jana Pawła II (2005), Myśląc parafia (2006), Brama do nieba na jurajskim wzgórzu: dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu 1916–2016 (2016), VI Światowy Dzień Młodzieży Częstochowa’91 (2016), Patriarcha będziński: ks. Wincenty Mieczysław Zawadzki 1894–1975 (2016).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama