Nowy numer 09/2024 Archiwum

Moderator Przymierza Rodzin MAMRE rezygnuje z funkcji

Ks. dr Włodzimierz Cyran zrezygnował z funkcji moderatora Przymierza Rodzin MAMRE. Dziś opublikowano Komunikat Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE w sprawie przyszłości Przymierza.

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE,

dotyczący

Stowarzyszenia „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE”

Od niemal 40 lat „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE” z wielkim pożytkiem duchowym prowadzi działalność formacyjną nie tylko na terenie archidiecezji częstochowskiej, ale w wielu innych diecezjach na terenie całej Polski. W ostatnich miesiącach, decyzją Arcybiskupa Częstochowskiego, zostały zainicjowane prace mające na celu wprowadzenie zmian w działalności Stowarzyszenia, będących realizacją zaleceń ekspertów, zawartych w raporcie opracowanym po przeprowadzonej wizytacji. Pozwolą one jeszcze lepiej włączyć się Stowarzyszeniu w działalność publiczną Kościoła i usprawnić aktywność apostolską i formacyjną Wspólnoty.

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło w dniu 7 maja 2023 roku decyzję o przekształceniu i podjęciu prac mających na celu doprowadzenie do erygowania przez Konferencję Episkopatu Polski ogólnopolskiego publicznego stowarzyszenia wiernych „Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE", które będzie kontynuowało i rozwijało działalność formacyjną dotychczasowego stowarzyszenia. Obecnie, w porozumieniu z ekspertami Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowego statutu. Arcybiskup Częstochowski błogosławi tym pracom z uwagi na rzeczywiste i owocne działanie Stowarzyszenia na terenie kilkunastu diecezji w Polsce, które odbywało się dotychczas za życzliwą zgodą miejscowych biskupów.

Informujemy także, że na ręce Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wpłynęła rezygnacja ks. dr. Włodzimierza Cyrana z pełnienia funkcji Moderatora Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE, która została przyjęta, wobec czego, zgodnie ze statutem, aktualnie zarząd wspólnoty pełni Rada Wspólnoty. Obecnie trwają konsultacje w sprawie powołania nowego Moderatora. Dostrzegamy duchowe bogactwo Wspólnoty i jej ponad trzydziestoletniej działalności w Kościele, dlatego wszystkim nam zależy na zachowaniu jej charyzmatu w optymalnych formach organizacyjnych I personalnych.

Wyrażamy wdzięczność ks. dr. Włodzimierzowi Cyranowi za gorliwość i nieoceniony wkład w działalność Wspólnoty, który nadał jej duchowość poprzez określenie charyzmatu, zasad jej życia i zobowiązań członków Wspólnoty. Prosimy wszystkich kapłanów, którzy do tej pory wspierali go w prowadzonej misji, o dalsze zaangażowanie, w szczególności  o prowadzenie rekolekcji w ośrodku Wspólnoty.

Arcybiskup Częstochowski błogosławi Stowarzyszeniu na dalszą drogę, w szczególności na prace związane z przygotowaniem statutu Stowarzyszenia, a wraz w Radą Wspólnoty prosi członków Wspólnoty i wszystkich wiernych o modlitwę w tej intencji.

Z upoważnienia
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego

ks. Mariusz Bakalarz
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej


Z upoważnienia
Rady Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE

Marcin Nawrot
członek Rady

Częstochowa, 5 lipca 2023 roku

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama