Nowy numer 39/2023 Archiwum

Dlaczego miliony chrześcijan poszczą i modlą się w intencji Izraela?

Tego jeszcze w historii nie było: przez 3 tygodnie ok. 5 milionów chrześcijan na całym świecie pości i modli się w intencji Izraela. A w samą niedzielę Zesłania Ducha Świętego za Izrael i Jerozolimę będzie modliło się ponad 110 milionów osób.

Tyle osób zadeklarowało swój udział w inicjatywie Międzynarodowego Domu Modlitwy w Kansas City w stanie Missouri (International House of Prayer – IHOP). W dniach od 7 maja do 28 maja (Zesłanie Ducha Świętego) 5 mln osób podejmuje post i deklaruje przynajmniej godzinną modlitwę za Izrael (niektórzy precyzują: za zbawienie Izraela, o wypełnienie się obietnic Bożych danych Izraelowi itp.). Modlitwa ma obejmować Izrael jako państwo, ale przede wszystkim naród Izraela, Żydów, jako lud, którego wybranie nigdy nie zostało przez Boga odwołane („Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”, Rz 11,29). To nie jest akcja polityczna, nie oznacza afirmacji wszelkich działań politycznych podejmowanych przez Państwo Izrael. To duchowa potrzeba i konkretna odpowiedź na wezwania zawarte w Biblii.

Uświęcenie Imienia Boga

– Modlitwa za Izrael to rozwinięcie jednej z próśb modlitwy Ojcze Nasz. Dla nas uświęcenie Bożego Imienia jest trochę abstrakcyjne. Biblijnie w Starym Testamencie, u proroka Ezechiela uświęcenie Imienia Boga to zgromadzenie się rozproszonego Izraela, odnowienie przymierza, wylanie na niego Świętego Ducha. O to m.in. wołamy modląc się „święć się imię Twoje" – mówi GN Krzysztof Mikulski, lider Domu Modlitwy Katowice 24/7. – W czasie Mszy św. mówimy o naszym oczekiwaniu na przyjście Jezusa w chwale, które jest – jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego „zatrzymane w każdej chwili historii do momentu uznania Go przez całego Izraela (Rz 11, 26; Mt 23, 39)” (KKK 674). Dlatego jedną z podstawowych trosk oczekującego Kościoła jest modlitwa o wypełnienie się Bożych obietnic dla Izraela. Wierni Bożemu Słowu nie możemy spocząć i milczeć dopóki „jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia (Iz 62,1)” – dodaje Krzysztof.

W stosunku chrześcijan do Izraela kluczowe jest nauczanie św. Pawła z Listu do Rzymian: „Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami” (Rz 11,1nn) oraz „Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!” (Rz 11,11-12).

Inicjatorzy pokuty i modlitwy przywołują również na słowa Jezusa z Ewangelii według św. Mateusza: „Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. Gdyby jednak nawet te słowa nie pobudzały chrześcijan do modlitwy za Izrael (choć wydają się jednoznaczne), to warto zawsze pamiętać o obietnicy, jaką otrzymał od Boga Abraham, a wraz z nim cały lud Izraela: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. A w Księdze Zachariasza Izrael jest nazwany „źrenicą Jego oka”.

Modlitwa 24/7

Międzynarodowy Dom Modlitwy (IHOP) powstał w 1999 roku z inicjatywy Mike Bickle’a jako miejsce i przestrzeń nieustannej modlitwy: 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 (lub 366) dni w roku. Jeszcze wcześniej, bo w 1987 roku, powstał Jerozolimski Dom Modlitwy dla Wszystkich Narodów na Górze Oliwnej (Jerusalem House of Prayer for All Nations – JHOPFAN). Dziś w 78 krajach działa ok. 22 tys. domów modlitwy, w których stale (ze zmianami w ciągu dnia i tygodnia) modli się ponad 500 tys. osób (to dane oficjalne, w rzeczywistości skala może być dużo większa). W Polsce domy modlitwy działają m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach. Idea domów modlitwy jest prosta: odwołuje się do króla Dawida, który zorganizował i opłacił muzyków i śpiewaków, aby wielbili Boga dniem i nocą. A idea postu za Izrael odwołuje się również do prorokini Anny, określanej nieraz jako jedna z pierwszych orędowniczek w Nowym Testamencie: modliła się i pościła długie lata przed pierwszym przyjściem Jezusa: „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,37). Modlitwa za Żydów i Izrael jest obecna w środowiskach domów modlitwy od wielu lat, ale po raz pierwszy zaproszono tak wiele osób przyjęło zaproszenie do trwającego nieustannie przez 3 tygodnie globalnego postu i modlitwy w intencji Izraela.

Czytaj też: Powstanie współczesnego Państwa Izrael i jego trwanie od 70 lat można zrozumieć w kategoriach cudu

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast