Team Pope. O świecie bez przemocy

Intencja papieska na kwiecień dotyczy wyrzeczenia się przemocy. Co o tym myśli rozmówczyni projektu Team Pope?

W kwietniu papież prosi: "Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli".

Ekipa Team Pope spotkała się z Wandą Traczyk-Stawską, żołnierzem Szarych Szeregów, uczestniczką powstania warszawskiego, a po wojnie nauczycielką. 

Jan Głąba SJ rozmawia z panią Wandą o potrzebie porzucenia przemocy,, zjawisku agresji i nienawiści, a także o pokoju, wychowaniu i tolerancji.

Porzucenie przemocy || gość Team Pope: p. Wanda Traczyk-Stawska || (kw. '23)
Team Pope
« 1 »

md