Nowy numer 21/2023 Archiwum

Nowy komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego

Najnowsze wydanie Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego powinno trafić do każdej kancelarii parafialnej i kurii biskupiej ale też do każdej szanującej się kancelarii prawnej – powiedział dr hab. Paweł Borecki z UW podczas prezentacji publikacji, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolter Kluwer. Spotkanie z udziałem redaktora naukowego wydania, ks. prof. Piotra Majera, odbyło się dziś w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.

Ks. prof. Majer przypomniał, że Kodeks Prawa Kanonicznego to podstawowa ustawa w Kościele katolickim. Zaznaczył, że w historii Kościoła pojawiły się tylko dwa kodeksy – pierwszy z 1917 r. oraz drugi z 1983 r., zwany nowym kodeksem, który obowiązuje do dziś.

Jak podkreślił, celem komentarza jest m.in. wyjaśnienie sensu poszczególnych przepisów, odnajdowanie wykładni, próba wskazywania na związki miedzy różnymi przepisami oraz odniesienie do prawa kanonicznego na poziomie krajowym czy diecezjalnym.

Wyjaśnił, że prezentowana publikacja jest zasadniczo tłumaczeniem komentarza sporządzonego przez kanonistów z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Oprócz tego jednak dołączone zostały treści pochodzące z wydania włoskiego oraz odniesienia do prawa obowiązującego w Polsce – zarówno przepisów ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski jak i prawa państwowego, które również wiąże Kościół w jego działaniu. Publikacja zawiera także tłumaczenia kilku ważniejszych ustaw papieskich, m.in. konstytucji o kurii rzymskiej, o wyborze papieża, instrukcji o procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz liczne indeksy a także tabele, które np. pozwalają odnaleźć kanony z 1917 r.

Ks. prof. Majer wyraził szczególną radość z faktu, ze komentarz wydany został przez uznane wydawnictwo, specjalizujące się w prawie świeckim. – Nie chcielibyśmy, by prawo kanoniczne traktowane było jako coś konfesyjnego – powiedział. Zwrócił uwagę na wzajemne związki i wpływy między prawem kanonicznym i świeckim. Podkreślił też znaczenie znajomości prawa kanonicznego dla ogólnej wiedzy prawniczej.

Podobną opinię wyraził dr hab. Paweł Borecki z Wydziału Prawa i Administracji UW. Pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji. – Ukazała się praca z wszech miar wartościowa i potrzebna – powiedział. Zaznaczył, że choć zgodnie z konstytucyjną zasadą autonomii państwa i Kościoła właściwe tym podmiotom porządki prawne nie wywołują wzajemnie skutków, są od tej reguły liczne wyjątki: w wielu przypadkach prawo państwowe musi odwoływać się do prawa kanonicznego i odwrotnie. Dlatego – również z perspektywy prawnika świeckiego – prawo kanoniczne warto znać.

- Ten komentarz powinien zbłądzić pod strzechy, znaleźć się w kancelariach parafialnych, kuriach biskupich, w zgromadzeniach zakonnych ale też w każdej szanującej się kancelarii prawnej – powiedział dr hab. Paweł Borecki. Jak dodał, prezentowana praca sporządzona jest przez specjalistów, ma pełną aprobatę władz kościelnych. Jest też aktualna i uwzględnia wszystkie nowelizacje. – Oceniam ją wysoko – podsumował.

Prezentacja najnowszego wydania Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego odbyła się dziś w Sekretariacie KEP w Warszawie. Spotkanie poprowadził red. Tomasz Królak z KAI.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast