Nowy numer 44/2020 Archiwum

Pierwszy diakon z Uzbekistanu

W sobotę w Krakowie bp Edward Białogłowski wyświęcił 14 franciszkanów na diakonów, w tym pierwszego od niepamiętnych czasów obywatela Uzbekistanu, brata Siergieja Fedorova, studiującego na co dzień we franciszkańskim seminarium.

„Byliśmy świadkami osobliwych wydarzeń. Bogu niech będą dzięki za ten ogromy dar, jakim dziś został obdarowany Kościół i nasza franciszkańska wspólnota. Jemu niech będzie chwała i dzięki. Ogromnie się cieszę, że jest ich tak wielu” – mówił, nie ukrywając przy tym ogromnej radości, prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

„Już dawno nie było tak wielu kandydatów do diakonatu, jak w tym roku. Cała nasza wspólnota franciszkańska cieszy się z tego faktu” – wyznał rektor seminarium o. Piotr Gryziec.

Biskup z Rzeszowa w okolicznościowym kazaniu wyliczył prawa i obowiązki, które wiążą się z przyjęciem święceń diakonatu.

„Zostajecie obdarowani łaską głoszenia Słowa Bożego. Będziecie usługiwać przy tajemnicy Eucharystii. Będziecie karmić Ciałem i Krwią Pana. Możecie udzielać sakramentu chrztu, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć nabożeństwom pogrzebu. Będziecie celebrować Liturgię Godzin. Pamiętajcie o służbie ubogim. Słowem, obecnością, radością, a także w miarę możliwości chlebem” – apelował.

Szafarz sakramentu przypomniał również uroczystość ślubów wieczystych braci sprzed trzech miesięcy.

„Bóg przyjął wasz dar 8 grudnia, kiedy oddaliście Panu Bogu wszystko do dyspozycji: wasz umysł i wolę w ślubie posłuszeństwa, wasze ciało w ślubie czystości, i to, co posiadacie, czy posiadać będziecie w ślubie ubóstwa. Dzisiaj w uroczystość św. Józefa Kościół was obdarowuje diakonatem, święceniami, które są pierwszym stopniem na drodze kapłaństwa” - mówił.

Życzył diakonom, aby postępowali jak św. Franciszek i św. Józef. „Patrzcie na tego, którego nazywacie Ojcem – św. Franciszka, diakona. Zdumiony, że miłość nie jest kochana, bardzo chętnie służył, niosąc pokój i dobro. Stawajcie w mrokach współczesnego świata jak św. Józef, aby modlitwą i zapałem ewangelizacyjnym nieść Bożą miłość w ten świat”.

Dodawał również młodym braciom otuchy i zapału. „Nie bójcie się, że droga daleka i nie zawsze prosta, bo nie jesteście sami”.

Zachęcał obecnych na mszy rodziców, krewnych, przyjaciół i współbraci, aby modlili się za nich. „Módlcie się nie tylko o to, aby wytrwali aż do końca, ale żeby ich misja była owocna i skuteczna. Aby św. Józef, Maryja i święci patronowie wspomagali ich w drodze do celu, w uświęceniu siebie, ludzi i współczesnego świata”.

Obecny na uroczystości zastępca generała Zakonu o. Jerzy Norel życzył nowo wyświęconym, aby mieli wielką pokorę i posłuszeństwo jak św. Józef, patron dnia i Zakonu, oraz miłość jak św. Maksymilian, który jest patronem seminarium i Roku 2011. „Abyście uczyli się od nich trwania przy Chrystusie, abyście szli tak jak oni z ufnością i miłością” - dodał.

Przy okazji wikariusz Zakonu z Rzymu podziękował Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię za „zaangażowanie, odwagę i ufność w prowadzeniu dzieła ewangelizacji w różnych krajach świata”.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama